Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste A 1 Det viktigste A 2 Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Det viktigste A > Det viktigste A 1

Det viktigste A 1

Om den tre ganger hellige Gud ( hans hellige, gode vilje, lov og krav til alle mennesker) 

De ti bud  (Fra 2. Mosebok, kap 20)

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå i hjel.
  6. Du skal ikke drive hor.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke tale usant om din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Det doble kjærlighetsbudet (Matt. 22,37-40): 

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
På disse to bud hviler hele loven og profetene

***

Hva med deg? Hva har du gjort? Hva med dine gjerninger, ord, tanker, lyst - og forsømmelser?

Har du oppfylt Guds lov - budene/kravene ovenfor?  JA?  NEI?Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!