Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste A 1 Det viktigste A 2 Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Det viktigste A > Det viktigste A 2

Det viktigste A2 Guds lov - I Bibelens lys: Guds hellige ord om alle mennesker - om deg:

Om menneskene (hva som bor i hjertet, hvordan menneskenaturen/"kjødet" er i Guds lys. Hva menneskene har gjort mot den hellige Guds lov og bud: synd, overtredelser, misgjerninger. Den som synder er skyldig og fortjener straff/er under Guds forbannelse)

Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. (1.Joh.1,8)

Alle har syndet og står uten ære for Gud, (Rom 3,23)

"For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør menneskene urent." (Matt. 5, 19-20a)

"Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. (1.Kor. 6,9-10)

"Det er menneskenes lodd èn gang å dø, deretter dom." (Hebr.9,27)

"Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" (Hebr.10,31)

"Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det." (Gal. 3,10b)

Kjødets (den gamle menneskenaturens) gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:

De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. (Gal 5,19-21)

Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1. Joh.1,10)

***

Hva har du gjort?

Hvordan er du?

Dine gjerninger?

Dine forsømmelser?

Dine ord?

Dine tanker?

Ditt hjerte?

Hva er du?

Hvordan går det med deg?

*

">*

*

Jes. 6,5a: "Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, ...!

Luk.18,13: "Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa:

Gud, vær meg synder nådig!"

*

Til deg som

har synd,

har syndet,

har misgjerninger

har overtredelser mot Guds lov/Guds bud 

og har derfor i tanker, ord og gjerninger, og den onde lyst i hjertet, krenket den Hellige Gud og din neste/dine medmennesker

og er skyldig

og fortjener Guds dom

er fortapt nå

og går fortapt i evighet.

. Se HERSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!