Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen

bibel_og_lys.gif

 Å lese i Bibelen        

Ønsker du å få et møte med Gud?  Lurer du på hva som skjer når du dør?  Vil du bli kjent med Jesus Kristus?  Vil du bli frelst?
Da må du lytte til hva Gud sier! Hva er Guds ord til menneskene?
Hvor finner vi Guds tale, Guds ord?
I Bibelen! Og kun i Bibelen!
Har du en Bibel? Finn den frem  og begynn å les i den!

Hjelp til bibelgjennomgang: Se lenken Vegen gjennom Bibelen og Bibelgjennomgangen/andakten her: Guds ord er levende. (Dansk - av Hans Erik Nissen, Internettside fra Norea Radio Danmark)

Du kan også få hjelp og kommentarer til bibelen og til bibel-lesingen din ved å benytte dette nettstedet/bloggen: Bibelkurs. Her er mye allsidig bibelstoff skrevet og tilrettelagt av en norsk forkynner og bibellærer Nils Dybdal-Holthe. 

Tenk at du selv ved å lese i Bibelen kan bli kjent med Gud, den Hellige, allmektige - himmelens og jordens skaper! Gud taler til oss mennesker i og gjennom Bibelen!
Tenk om det kunne vekkes en nysgjerrighet, et ønske og en trang i deg til å begynne å lese i Bibelen - og bli mer kjent med hva som står skrevet der!
Dette nettstedet har som formål og ønske om å gi deg oppmuntring, hjelp og veiledning til dette!
Egentlig - og i bunn og grunn - er det slik at det er Gud selv, ved sin Hellige Ånd som må "åpne Bibelen" for oss, slik at vi med "hjertets øyne og tanker" kan forstå Skriften - når vi leser med våre legemlige øyne og med hodets forstand og tanker samlet og konsentrert om Bibelteksten.
Nytten av Bibellesing? (I tillegg til at du får svar på spørsmålene øverst!): Les versene nedenfor hva som sies om Skriften! (de Hellige Skrifter = Bibelens bøker, her: de 39 bøkene i Det Gamle Testamenet, GT)
..."de Hellige Skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet... 2.Tim. 3,15-16  
Vi er avhengige av at Gud hjelper oss til å forstå Ordet: Bønnen i Salme 119 vers 18 er god å be til Gud, i Jesu navn, før en andaktstund/en stund med Bibellesing!

En gjennomgang (v/ forkynner Nils Dybdal-Holte) av noen hovedlinjer i Bibelen. 

Anbefaler også boken (av forkynner Kristian Fagerli) Mot kveld - Guds plan skal bli fullført

UndervisningEsters bok Jødehatet før og nå & Purim-festen Kurt Urhaug Lærdommer fra Esters bok Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!