Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen > Kristi himmelfartsdag

Ascension day - Kristi himmelfartsdag

Joh.14, 1: La ikke deres hjerte bli grepet av angst! Tro på Gud, og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rum; var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det; for jeg går bort for å berede et sted for dere; 3 og når jeg er gått bort og har beredt et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, forat også dere skal være der jeg er.

.

Joh.16, 5: Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen? 6 Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. 7 Men jeg sier dere sannheten:

Det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

28 Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

.

 Les om selve Kristi himmelfart her: Apg. 1,16-12! 

Jesus Kristus kommer igjen - for å hente sine, de frelste, troende ("bruden") hjem til himmelen. Og til dom for de ugudelige, hedningefolkene - og som Israels, jødenes Messias og frelser.

Jesus kom - Jesus dro til himmelen - Jesus kommer igjen - og Jesus kommer nå i dag til deg med sitt kall til frelse

Fil.3,18: For mange vandrer, som jeg ofte har sagt dere og nå igjen med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors.

19 De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. Detrakter bare etetr jordiske ting.

20 Men vi har vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser, 21 Han skal forvandle vårt fornedringslegeme, og gjøre det likt med hans herlighets-legeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.

Om dette: Les også 1. Kor 15  og 1 Tess.4,13-18!

Til de frelste: Trøst da hverandre med disse ord!

Når Guds barn = de frelste = de som har tatt imot Jesus Kristus (jf Joh.1,12) ser tegnene på endens tid, er dette tegn på at Jesu gjenkomst nærmer seg, kan komme plutselig! Mer om endetiden og tegn her.

Til deg som ikke er frelst:

Guds kall til deg. (Andakt v/ Ole Hallesby. Fra Nytt i natten)  Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!