Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden ABC om det viktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM 
 
Forsiden > ABC om det viktigste > Å lese i Bibelen > Bibellesing 3

Bibellesing 3 Tekster: Luk 19,1-10…….Forkynneren 12,1-7……1.Tim 6,6-12

v/Per Sverre Bårdsen - Søndagstekstene 13.juni 2010.

Tekstene i dag handler en del om rikdommens forførelse,

men også om redningen, og hva som er den rette vei i livet.

La oss vende oss til Gud:

Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg.

Salig er det menneske som har sin styrke i deg,

de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Amen.

.

Vi skal lese dagens tekst fra Lukas 19,1-10.

Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. 2 Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann.

3 Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi.

5 Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus. 6 Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.

7 Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann! 8 Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.

9 Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Denne fortellingen kjenner vi fra barnsben av. Fortellingen som er utgangspunkt for barnesangen ”Sakkeus var en liten mann, opp i treet klatret han, i hans hjerte var en brann, la meg se deg Jesus”.

Sakkeus var det vi vil kalle en mann som hadde hatt suksess i livet. Han hadde arbeidet seg opp til en ledende stilling, han var sjef for tollerne i Jeriko, overtoller. Dessuten hadde han mye penger, han var rik.

Nå er det vel slik at noen folk også i dag tenker slik at bare jeg får en flott stilling og tjener mye penger, da har jeg det jeg trenger i livet. Men dette er et bedrag. Mennesket er ikke skapt for å leve av materielle verdier. Det gir ingen tilfredshet i hjertet. Det kan nok gi en midlertidig følelse av tilfredshet, men mennesket er skapt for noe annet.

 Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Mennesket er skapt til samfunn med Gud.

Sakkeus hadde i første omgang oppnådd materiell suksess, men det var noe inne i hjertet som lengtet etter noe mer. Så hadde han hørt om mannen fra Nasaret. Dette hadde pirret hans nysgjerrighet. Denne mannen ville  han se!

En dag fikk han høre at Jesus var på vei gjennom Jeriko. Nå var sjansen der. Men problemet var at Sakkeus var liten. Det nyttet ikke for han å stå blant de andre i folkemengden, da ville han forsvinne bak ryggen på en eller annen. Han prøvde å få øye på Jesus fra bakken, men det måtte han bare gi opp. Så fikk han ideen om å springe i forveien og klatre opp i et tre.

Det står i våre oversettelser at det var et morbærtre. Dette er ikke helt riktig.  I grunnteksten står Sykomorea. Navnet kommer av gresk sykon = fiken og moron = morbær. Vi møter dette treet bare en gang i GT, i Amos 7,14, der Amos sier:

…..jeg er bare en gjeter, og jeg dyrker morbærfiken. Det var altså et morbærfikentre Sakkeus klatret opp i. Bladene ligner bladene på morbærtreet, og frukten ligner fiken, derfor navnet. Frukten var billig og var helst mat for fattige folk . Treet var åpent og hadde lave greiner, så det var lett å klatre i det.

Sakkeus ble nok ikke så lite overrasket da Jesus stanset under treet og sa:

Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus”.

Alle i mengden ser ut til å ha visst hvem Sakkeus var. De begynte å murre og si: Han tar inn hos en syndig mann.

Det ser ut til at møtet med Jesus hadde hatt en umiddelbar effekt på Sakkeus. Nå står han fram og sier : Halvdelen av det jeg eier gir jeg til fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelte igjen. En slik handling røper et forandret hjerte. Før var det om å gjøre å karre til seg mest mulig. Det betydde ikke noe om det skjedde på uærlig vis, at han krevde mer toll enn han skulle av folk.

Møtet med Jesus virket korrigerende på livskursen. Nå ville han gjøre det som var rett. Jesus kommenterte det Sakkeus sa. Jesus sa til Sakkeus:

”I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt”.

Jesus sitt program i denne verden ble demonstrert i møte med Sakkeus. Sakkeus var en fortapt mann med en forkjært livskurs. Nettopp slike var det Jesus kom for. Ikke alle forstod det. De likte ikke at Jesus besøkte denne kjeltringen som hadde beriket seg på andres bekostning.

Lukas skriver i begynnelsen av kapittel 15: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.

Hvorfor det?  Jo, fordi de møtte noe annet hos Jesus enn den fordømmelse de møtte hos besteborgerne og de religiøse lederne. De møtte en som var interessert i dem, som ville være sammen med dem, og som elsket dem så høyt at han snart skulle gå i døden for dem.

Sakkeus hadde definitivt vært en av dem som hadde som mål å bli rik. Han hadde falt i den fristelsen og snaren som Paulus kaller denne holdningen:

1. Tim. 6:9 men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange piner.

Denne livsinnstillingen skal troende mennesker fly bort fra, sier Paulus. I stedet for å jage etter  materiell rikdom, skal vi jage etter

Rettferdighet

Gudsfrykt

Tro

Kjærlighet

Tålmodighet

Mildhet

Strid troens gode strid, føyer han til. Grip det evige liv som du ble kalt til – du som har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.

Noen kommentatorer tolker dette dit hen at den gode bekjennelse som mange var vitne til, henspeiler på dåpen. Dåpen som er en begravelse av det gamle og en oppreisning til det nye livet, det som ikke graver seg ned i jordisk rikdom, men søker Guds rike og Åndens frukter.

Rett før dagens episteltekst i 1.Tim 6,6-12, berører Paulus den villfarelsen som noen mennesker havner i, at de ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Disse er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten. Vi er ikke fremmede for slike i dag heller.

Der finnes mange såkalte teleevangelister som velter seg i penger og manipulerer folk til å gi. Jeg har hørt en av dem si: Gud kan ikke velsigne hjorden før hyrden er velsignet. Han mente at folk måtte gi ham mye penger, så ville de i sin tur også bli rike.

Nei, sier Paulus, vi hadde ikke noe med oss da vi kom inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Det vi har, er noe vi bare låner en kort tid. Derfor er det forvaltertanken som bør være i fokus. Hvordan forvalter jeg det som er meg betrodd?

Sakkeus-fortellingen viser oss at Jesus er løsningen. Han kan fri oss fra alle slags bånd som binder oss, også bindingen til materielle ting. Og livskursen stakes ut for oss i dag av Paulus. Han viser oss hva vi skal jage etter.

Vet du hvem som engang sa dette:

"Happiness, is not based on money. And the best proof of this is our family."

Det ble sagt av ei dame som i sin tid antakelig var verdens rikeste dame, god for 800 millioner dollar.

Det var Christina Onassis, datter av den styrtrike skipsrederen Aristotle Socrates Onassis. Født 11.desember 1950 inn i en luksustilværelse uten sidestykke. Døde bare 38 år gammel 19.november 1988, antakelig på grunn av en overdose barbiturater.

Barbiturater er en gruppe legemidler som har dempende effekter på sentralnervesystemet, og som det er farlig å ta for mye av.

Om lykke i livet var knyttet til penger, skulle Chrsitina Onassis være verdens lykkeligste. Men hun hadde et liv preget av tragedier og ulykke. Hun giftet seg flere ganger, men ble skilt hver gang. Hun lengtet etter en som elsket henne for den hun var og ikke for det hun hadde av rikdom.

 

Tilbake til Jesus. Han sa til den samaritanske kvinne:

John 4:13 Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen; 14 men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Det som tilfredsstiller et menneske på dypet, er det som Jesus representerer og gir. Han har skapt oss og vet hva vi er skapt til. Vi er skapt til samfunn med Gud, og der hvor dette samfunnet ikke er til stede, kan ikke all verdens rikdom oppveie det.

 

"Happiness, is not based on money. And the best proof of this is our family."

Tekstene må vi ikke omadressere, som om de gjaldt naboen. Guds ord har som regel adresse først og fremst til oss selv. Hvordan er mitt forhold til jordisk rikdom? Er det et mål for meg å bli mest mulig rik? Det kan i så fall være en vei full av snarer og fristelser og skadelige lyster.

Midt oppi alt som livet består av møter vi han som har et helt spesielt livsprogram: Å frelse det som var fortapt. Det er godt at vi har fått lære ham å kjenne. Og vi bør bestrebe oss på å vokse i kjennskap til ham gjennom de ord vi har fått å lese , i Bibelen. Han som er den røde tråden gjennom hele Bibelen, han som sa: Hadde dere trodd Moses, så hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet.

Dagens tekst fra Predikeren, forkynneren, minner oss på hvor viktig det er å ikke glemme Gud:

Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem.

Så skildrer predikeren i billeder hvordan sansene våre svekkes i alderdommen. Husets voktere skjelver, et bilde på armene. De sterke menn blir bøyd, beina våre. De som maler på kvernen stanser arbeidet, for de er for få. Tennene. Det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Øynene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. Hørselen svikter. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte.

Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.

Slutten på det hele, eter at alt er hørt, sier predikeren, er dette:

Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen, over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!