Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen > Påske

Påske - hva sier Bibelen? Fakta på 1-2-3

1) Hva betyr påske? Fra hebraisk: Pesach (= forbigang). Høytiden er til minne om da Gud fridde ut sitt folk Israel under ledelse av Moses, fra slaveriet i Egypt (ca 1400 f.Kr). Israelsfolket måtte være inne i husene sine og smøre blodet av et slaktet, lyteløst/feilfritt lam på dørkarmen og dørstolpen. Guds domsengel gikk forbi de husene – og livet til den førstefødte gutten i disse husene ble berget.

& Les: 2. Mosebok Kap 12.

Jødisk påskefeiring – og påskemåltid - er også i dag til minne om dette. Kalles også det usyrede brøds høytid.

Jesus Kristus feiret også påske sammen med sine disipler. Under det siste påskemåltidet innstiftet Jesus nattverden. Han selv gav sitt fullkomne, syndfrie, hellige liv (sitt legeme og blod) for oss mennesker. Bibelen viser oss at Jesus var det endelige og fullkomne påskelam som ble slaktet – for alle menneskenes synder. For å fri menneskene fra Guds dom og straff over synden. Det mennesket som har tatt imot Jesus, det han er og har gjort – er skjult i Jesus – og er trygg for Guds dom - det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus (Rom.8,1).

& Les: Matteus Kap 26 og 27.  Og her.

2) Hva skjedde? Ca år 30 – Jesus Kristus forutsa for sine disipler hva som skulle hende. Jesu Kristi lidelse – stedfortredende soningsdød – og oppstandelse fra de døde.

Profeten Jesaia hadde forutsagt dette ca 600 år før! Guds dom over alle menneskenes synder og overtredelser (se her) rammet Jesus. Han var fullkommen, ren, hellig – og døde istedenfor deg – og alle mennesker. For oss alle. Jesus fullførte frelsesverket på korset – Han sonet all vår synd – tok på seg hele Guds straff over synden. På korset seiret Han også over alle onde åndsmakter.

& Les: Luk. 18,31-34, Jes. kap 53, Joh. 19,30, Kol. 2,14-15.

3) Hvorfor skjedde det?

Det skjedde fordi 1) Gud hadde bestemt det og forutsagt dette før verden ble skapt – og slik Gud hadde sagt og vist i Skriftene, de ulike bøkene i det Gamle Testamentet.

Det skjedde fordi 2 A) Gud er hellig. Han straffer synd og overtredelser mot sin hellige lov og gode vilje. 2 B) Gud er kjærlig. Han vil at alle mennesker skal bli frelst – at du skal bli frelst. 

& Les: Luk. 24,27, Efes. 1,4, Hebr. 1,1-3, og her og her: 1. Tim. 2,3-6.

Hva betyr påske for deg?

Hva gjør du med påskens budskap?

Ta i mot Han som kaller -her- ta i mot det Han er og har gjort. Det er ferdig - for deg!

Påske-hendelsene: Ingen tilfeldighet, men etter Skriftene, slik Herren hadde forutsagt!

Stikkord:  A) Passere/gå forbi.   B)  I ditt sted.  
          Langfredag:                               .                              Påskedag:

Det var èn som var villig

å dø i mitt sted

for at jeg skulle

leve ved ham!

 (sangboken "Syng for Herren" nr 246)

 Jesus lever

graven brast!

 Jesus vant

og jeg har vunnet!

Dette gjorde Gud! Jesus frelste deg på Golgata.

Ett er nødvendig! Velg den gode del:

La fastetiden og påsken bli en særskilt tid ved Jesu føtter! 

Den gode del

Anbefalinger:

Foredrag og bibeltime av Per Sverre Bårdsen:

 Jødisk påskefeiring  Vårt påskelam. 

.

.Jesu 7 ord på korset

Taler av Hans Erik Nissen (Fra Nytt i natten, Danmark).
[Format - wma]
----------------


Korsordene I.

Korsordene II.

.

Les også stykke her av Nils Dybdahl-Holte, om Jesu 7 ord på korset.

.

Bibelundervisning om 4 profetier i Gamle testamentet om Herrens tjener (Yeshua HaMessiah/Jesus Kristus): 4 bibeltimer av Jan Veiby.

Alle opptakene finner du på denne siden.

Anbefales sammen med din egen bibellesing: Les fasteboken Guds Lam av A.Fibiger. Ett stykke hver dag i fastetiden.

Mer Bibelundervisning om påskehendelsene:

Bent Ryborg (Danmark - fra Lyd i natten Nytt liv)
Getsemane

Gabata

Golgata

Graven


Påsken i G.T.s lys

Påskemåltid i Israel

Jesus er påskelammet

G.T. offer - Jesu offer

Herrens lidende tjener

Han er opstanden

Baruch Haba BeShem Adonai Yeshua HaMessiach Ben Elohim Seh HaElohim Melech Yisrael Hosannah Ben David.jpgSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!