Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden ABC om det viktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Kloden Klima Konferanser

Kloden - katastrofer - klima - vår tid og framtida. Hva sier Bibelen?

Herren Jesus Kristus sier: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå". (Luk.21,33)

Klimaendringer, tsunamier, ekstremvær, hav og brenning som bruser er TEGN I NATUREN som BIBELEN HAR FORUTSAGT skal finne sted - som fødselsveer (stadig hyppigere og kraftigere) - i tiden like før gjenkomsten til Jesus Kristus, Guds Sønn. Menneskesønnen, Messias, herrenes Herre og kongenes Konge.

Eksempler:

Nyheter januar 2011 - årsakene (hvorfor) - og hva konsekvensene er/blir: Sunrise Greenland Earth Bible prophecy endtime judgement.jpg

Les mer om dette (Nyhet i Daily Mail 14. jan 2011) i News that matters. Denne hendelsen kan være et av flere forvarsler om hva som er i vente i sterkere grad. Les bl a her i Bibelen. Årsaken til disse hendelsene med jordkloden, solsystem, måner, stjerner, klima og været er menneskenes synd og opprør mot den hellige Guds bud og ordninger. Menneskene og verdens nasjoner sin ondskap mot Gud får konsekvenser. Bibelen forteller dette.

Hovedgrunnen er at menneskene vender seg bort fra og forkaster Guds frelse, som er Jesus Kristus og hans fullbrakte frelsesverk. Menneskene forkaster den korsfestede og oppstandne Guds Sønn som ved sin korsdød tok dommen og straffen for menneskenes synd på seg. I steden lager/presenterer menneskene religioner, også en falsk kristendom, en "Gud" og en "Jesus" som ikke er Bibelens Gud eller Bibelens Jesus. Menneskene gjør seg klar til å ta imot/ forbereder selve Antikrist. Dette - og konsekvensene, resultatene av dette - er forutsagt i Bibelen - Guds Ord.

Jorden vil komme til å "svinge hit og dit" - og den vil bli snudd opp ned: Det begynner å skje: Den magnetiske nordpol endrer seg mer enn normalt - er på vei mot Sibir (Altså en uvanlig stor "misvisning" utvikler seg.)

6. Januar 2011: Flyplass i Florida - Florida airport i Tampa - måtte stenge hovedrullebanen for å justere fly-navigasjonsinstrumentene pga endringer i magnetisk nordpol:

Les mer her 

...

JORDSKJELVET I JAPAN mars 2011: JORDENS AKSE FLYTTET PÅ SEG

jordskjelv_earthquake_tsunami_Japan_Fredag_11_Bible_endtime_sign_warning_invitation_and_call_to_repent_to_the_Lord_and_Savior_Jesus_Christ.jpg

Disse - og mange andre nyheter og hendelser på ulike områder ( se mer her) viser tydelig at dette er kjennetegn på det som Gud har forutsagt i sitt fullkomne, levende ord - Bibelen. Vi går inn i en avsluttende fase av denne tidsperioden - les mer om dette i boken som anmeldes her.

Til deg som er ufrelst: Vend om til Gud, bekjenn synden din - og ta imot Jesus Kristus, den korsfestede, oppstandne levende Guds Sønn, som din frelser - og syndenes tilgivelse fra han, som tok straffen for dine synder på Golgata kors.

Til deg som er frelst: Du er trygg hos Jesus. I ham har du syndenes forlatelse og en fullkommen rettferdighet, og i ham/ved tro på Ham eier du det evige livet.Vær åndelig våken, sindig og edru - ikke frykt, men fatt mot og håp.

Lev nær Jesus - les/ta til deg Bibelen. Guds ord er sant, også Ordet om syndenes tilgivelse - og at den som tar sin tilflukt til Jesus og hans frelsesverk - ikke dømmes skyldig, men blir frikjent - og er et Guds barn. Jesus Kristus er din rettferdighet. Han er din hyrde og herre som vil lede deg i livet - også i denne vanskelige endens tid.

Se til at du ikke blir ført vill - for i denne endens tid er det - som Jesus forutsa - mange falske profeter, predikanter og åndsretninger som fører mange vill - til fortapelsen- mens de tror at de er kristne, på vei til himmelen.

Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.  1 Pet 4,7

Bibelen er troverdig endetidstegn flom fugler bier katastrofer varsler Jesu gjenkomst Gud har kontroll Vend om til Jesus Kristus.jpg

Enorme flomkatastrofer som i Australia i desember 2010 og januar 2011 (over et område så stort som Frankrike og Tyskland), også Brasil og Sri Lanka oversvømmes i uvanlig stor grad, dessuten den enorme flommen i Pakistan i 2010, er eksempler på ekstreme/fryktelige hendelser som naturen selv forårsaker.

Hendelsene med nedgang i humle-bestanden (les mer fra Dagbladet.no her.) og døde fugler kan også indikere/varsle alvorlige tilstander i skaperverket og/eller en utvikling mot naturkatastrofer, over hva som skal komme over jorden. Luk.21,26.

Det kan også være eksempler på forgiftning, terrorisme - bio-kjemisk terrorisme, eller forsøk/planlegging av slik masseterrorisme. Bibelen sier at lovløsheten skal ta overhånd (Matt 24,14) og ugudelighet skal bli stor/stadig øke i omfang og styrke, og fryktelige ting skal (også av den grunn) skje, Luk.21,11. Se også her, fra News that matters.

Himlens_krefter_skal_rokkes Lukas kap 21,25-26

Ref Aftenposten 2 mars 2010

Jordskjelvet flyttet
jordklodens akse

Kan ha forkortet døgnet, mener NASA-forsker

.

Aske fra Vulkanutbrudd på Island rammer flytrafikk over hele Europa, også folk, økonomi i verden forøvrig.

Næringsliv får ikke nødvendige deler og utstyr i tide. Blomster/roseeksport fra bl a Kenya til Europa rammes.

ENORME CO2 utslipp hver dag fra vulkanen. En dags utslipp antas å tilsvare menneskeskapt CO2-utslipp fra Norge i 1 år. 

Volcano Eyjafjallajokul mars mai 2010

.

Oljekatastrofe Mexicogulfen mars mai ++ 2010


HVORFOR nevner Jesus disse tegn? Han som er Himmelens og jordens skaper og Herre vet at det vil komme til å skje, det er noe som Han, Gud selv har bestemt/tillatt  - i sin frelsesplan, vilje og handling. Vi kan ikke forklare eller forstå alt som skjer, eller hvorfor, selv ikke som kristne.Men Bibelen er klar på det overordnede og på Guds allmakt, kontroll og Guds frelsesvilje, frelsesplan og frelsesverk for hvert menneske, som Gud har lagt evigheten ned i hjertet på. Guds ord og Guds vilje gjelder både livet og evigheten, fortapelse eller frelse.

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse.1.Tim.2,4

1) For at ufrelste mennesker som lever når tegnene skjer/kommer, skal - om mulig - våkne opp, lytte til hva Bibelen, Guds ord sier om dette, og VENDE OM til Jesus Kristus og bli frelst, få syndene sine tilgitt - og være rede, være klar når Jesus kommer igjen - ikke gå fortapt, bli dømt skyldig når Gud holder dom.

2) For at de kristne, gjenfødte Guds barn, Jesu sanne etterfølgere IKKE SKAL BLI REDD eller engstelig, som alle de uomvendte, FORDI FORLØSNINGEN NÆRMER SEG, dvs Jesu gjenkomst for å hente de frelste hjem. Jf Joh.14,3 og Filipperbrevet kap 3,20

Disse tegn som skjer med jorden, klima, skaperverk, sol og stjerner har til dels vært også tidligere i historien. Men i endens tid vil slike tegn i naturen, himmelrommet osv øke, både i antall, omfang og styrke - som fødselsveer.

***

SE MER - blant annet om ett unikt tegn i vår tid, som aldri har hendt før i historien her:

I BIBELENS LYS!

Climate conference copenhagen carbon emmission  - Klima konferanse København Kloden Karbon utslipp forurensing miljø katastrofer

Ovenfor nevnte ord og begreper er noe som opptar en del mennesker. Media, politikere, myndigheter og forsknings- og kunnskapsinstitusjoner bruker mye tid og ressurser/penger på disse sakene. Noen lever godt, gjør business på dette, som andre vil betegne som en "hype", "bølge"/"mote"/"trenden"/"religionen"

Hva er sannheten og fakta om disse sakene? Hva skal en kristen tenke om dette? 

Det som en kristen først skal gjøre, er å stille spørsmål om Bibelen sier noe om disse sakene. 

Sier Bibelen noe konkret?

Og/eller sier Bibelen noe utifra en helhetlig sammenheng av Bibelens lære og åpenbaring av Guds vilje og plan for menneskene og det øvrige skaperverket?  

SE HER

HER

og HER


--- Her kommer mer!

ISRAEL og miljø - miljøteknologi - prosjekter.

Verdensledende på ren og fornybar energi. Fra Jerusalem Post 5. januar 2011. HER!

Se HER!

Israels president sitt innlegg under FNs klimakonferanse i København desember 2009 HER
Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!