Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Dokumentasjon

Dokumentasjon - Trosbevegelsen/herlighetsteologien

Fakta og vurderinger ut ifra Bibelen: Måtte de fakta som her vises (bl a dokumentasjonsvideoen Ulver i Fåreklær (6 deler)- som du kan se og høre, gi deg nok grunnlag til å skjønne at disse - og lignende predikanter - og de lærdommer og den åndsretning de representerer - ut ifra Bibelen er vranglære og forførelse. 

Les hvor disse åndsretningene spres i Norge her. Se trosbevegelsens likheter med/innflytelse av NEW AGE

I dokumentasjonsfilmene under: Her kan du selv se sentrale kjennetegn på trosforkynnelse og herllighetsteologi fra de mest sentrale og kjente predikanter innen disse retningene. Legg blant annet merke til manipulasjon, blandingen av bibelske/kristne ord og uttrykk med løgn, mange kan også merke den urene og kjødelige ånd som dominerer. Du får også - av bibeltroende, evangeliske bibellærere - forklart viktige vranglære-punkter og avvik fra Bibelen.

Et råd til deg før - og mens du ser på DOKUMENTASJONSFILMEN ULVER I FÅREKLÆR: Be til Gud og Herren Jesus Kristus om frelse og beskyttelse for ditt hjerte og dine tanker - og om at Gud i Bibelen og ved sin Hellige sannhets Ånd må veilede deg og avsløre Løgnen, løgnens ånd og løgneren, og la deg bli mer kjent med Sannheten - Bibelens Jesus: Herren Jesus Kristus, Guds Sønn og Bibelens evangelium/gode budskap.

1 Benny Hinn

Matt 7v15 m fl Benny Hinn

2 Kenneth Hagin

Fakta om Kenneth Hagin Matt 7 v 15 Essek Kenyon.jpg

3 TBN (og God TV m.fl.)

Del 3 TBN Channels of the devil.jpg

4 Rodney Howard-Browne Kenneth Copeland

Del 4 Rodney Howard Browne Deception villfarelse_1.jpg

5 Randy Clark & John Arnott - Toronto revival blessing etc

Del 5 Toronto revival John Arnott Randy Clark deception

6 Steve Hill - Pesacola, Brownsville etc 

Del_6_False_annointing_Pensacola_deception.jpg

7 Ekstra-klipp til Ulver i fåreklær What does the Bible learn

Toronto-revival (også kalt "lattervekkelsen" fra tidlig 1990-tall) - fenomenene mv som ukontrollert falling, risting, latter, uling og andre dyrelyder er uten grunnlag i Bibelen som tegn på Guds velsignelse, salvelse eller Den Hellige Ånds kraft eller frukt.

Dette er tvert imot løgnens ånd, Antikristens ånd - Satans forførelse. Sjekk selv dokumentasjon og Guds Ord.

Carol & John Arnott, Bill Johnson fra Bethel Church Reding og Rodney Howard-Browne er særlig sentrale skikkelser som inviteres til konferanser og stevner i Norge, bl a av OASE, ReformNorge - "Himmelen inntar Jorden", Kvinner i Nettverk, JesusKvinner, Pinsemenigheten Filadelfia Oslo og Vennesla, TV Visjon Norge. "Her er Messias - Jesus til stede" "Kom og få "Ånden" og "Ilden".

Bibeltro bibellærere og pastorer forklarer og utdyper det som vises i dokumentasjonen over. Ekstra filmklipp vises, blant annet eksempel på ubibelsk manipulerende og stemnings/følelsessuggererende Vineyard-music [tilsvarende annen moderne kristenrock-pop-worship som Hillsong osv]. Det som disse sammenhengene, predikantene og forsamlingene formidler, manifesterer og er fylt av er manipulasjon, suggesjon, hypnose,okkultisme - dette er villfarelse som Bibelen ADVARER mot.

Filmen det er lenket til i de ulike delene over, heter Ulver i fåreklær, og er laget/samlet av - og ligger lenket til dette nettstedet: Apologetisk verksted

Catch the fire Bergen 2009 Oslo Norway Soaking Carol Rodney Howard-Browne Global awakening Randy Clark Salem Misjonsmenighet Kristiansand Salvelse vekkelse oupouring eller endetidens forførelse villfarelse vranglære

Pastor David Wilkerson (pinsebevegelsen, Times Square Church New York) beskriver, vurdere og påpeker det UBIBELSKE/vranglæren og gudsbespottelige med Lattervekkelsen/Toronto/Pensacola/Trosbevegelsen/-Herlighetsteologien ("Prosperity-teology") og manifestasjoner fra disse vekkelsene/forsamlingene:

 

">..

Haugianerne.jpg 

Trosbevegelsen og bibelsk tro.

Tale HER. 

Av Jan Bygstad (Pastor i DELK, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Bergen)

Bibel- og Israelmøte, Karmøy februar 2008.

Se også nettstedet Let's reason, av Mike Oppenheimer HER 

Andre predikanter innen trosbevegelse, herlighetsteologi o.l. som samler mange og forfører mange, med en blanding av sannhet og løgn er bl a Reinhardt Bonnke Facts deception og her (kommer med løgner om bl a at Jesus viste seg på hans møter, at døde er reist opp til live, falske mirakler/helbredelser, påstår at hundretusenvis og millioner deltar på hans møter og blir frelst, som anser seg som åndelig broder med Benny Hinn), Joel Osteen etc. Mer enn nok dokumentasjon finnes på at trosbevegelsen og den ånd som nå spredes inn i de fleste sammenhenger i kristenheten i dag er ubibelsk lære og en satanisk forførelse, forkledd som kristen vekkelse og fornyelse. William Branham (1909-1965) er også en av mange vranglærere. Han hevder å være profeten Elias , han lærer Oneness-teologi som benekter treenigheten. En slik vranglære er gammel, og ble avvist av den tidlige kristne menighet.og hans tilhengere hevder. W. Banham kom med mange falske profetier, fokus på helbredelse og englebesøk. Mer her.  

Herren Jesus kristus advarer sine disipler mot forførelse i endetiden (Matt.24,1 flg , jf 2. Pet.2,1)

Det begynner forsiktig, noen mennesker blir "fylt", fanget av denne ånd som finnes hos disse predikanter og menigheter. Deretter blir menneskene og menighetene forført og ødelagt mentalt, psykisk, fysisk og åndelig av denne forførelsens ånd, fremmed ilden, "annointing", "salvelsen", "Fire", New wine, New mind, soaking, "drunk in the spirit". Dette er egentlig satans besettelse. Dokumentasjonen du ser her beskriver den ånd som formidles av mange predikanter og forsamlinger i vår tid - også i norske menigheter.  

Endtime deception falske profeter og predikanter

NB! Sterkt filmklipp under (Fra en forsamling som har fått "Ilden" og ånden, etter et møtebesøk av Todd Bentley (fra Lakeland-forførelsen, som mange ledere på bildet over, samt også mange norske kristne ledere besøkte, bl a ledere i Kristkirken i Bergen, IMI-kirken Stavanger, Troens ord Karmøy, Pinsevennenes og baptistenes høgskole). Mange ledere har selv og bringer med seg denne fremmede ånden og ilden. VÅKN OPP! Mennesker blir ødelagt og forført, både menneskelig, psykisk og åndelig - her i livet og i evigheten. Er du en av dem? Måtte noen som ser disse sidene våkne opp av RUSEN i DJEVELENS SNARE, vende seg bort fra slike forsamlinger, predikanter og sammenhenger (inkludert "kristne" TV stasjoner som dessverre formidler slikt, bl a TV Visjon Norge, Kanal 10 og God TV)

">.

Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem.

"...det bæres fremmed ild inn i menigheten og inn i den kristelige virksomheten. Den fremmede ild er bilde på menneskers egne påfunn, egne tanker og innbilninger. Frem­med ild passer ikke sammen med Herrens ild."  Les mer. (Carl Fr. Wisløff - Fra "Nytt i natten")

."...Det tales i dag mye om å bli berørt av ilden. Vi har hørt om ilden fra bl.a. Kansas, Toronto, Pensacola og Lakeland. Skal det bli noe virkelig nytt eller full fart i en tørr og ”kjedelig” kristen, er det avgjørende å få en berøring av kraften fra disse bevegelsene, primært med opphav i USA og Canada. Det gjelder for enhver pris å være på rett sted til rett tid for å oppleve det optimale. Budskapet ser i mindre grad ut til å dreie seg om korset, forsoningen og helliggjørelsen, men heller om det følbare gudsnærværet.

 Det er om å gjøre at opplegget ”virker”, og at det skjer noe nytt, berusende og underholdende. Rytmen i musikken blir stadig raskere, predikantene blir mer fancy og morsomme og de ytre manifestasjonene mer grensesprengende. Vi hører om å drikke seg fulle på Ånden, blitt slått til bakken av Herrens kraft eller altså bli berørt av ilden." Mer (fra nettstedet til Eivind Flå)

.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON:

Først og fremst uti fra en åndelig prøving utifra Bibelen, og en bibelsk vurdering av ovennevnte dokumentasjon, samt ut ifra rent menneskelig, rasjonell observasjon, refleksjon og sunn fornuft, er rådene og oppmuntringen til deg og oss alle:

Guds folk må våkne opp fra uvitenhet, søvn og/eller åndelig rus: Ovennevnte predikanter og møter er forføreriske, selv om de påstår at her er Jesus og Guds Ånd til stede. Følg ikke etter dem, gå ikke dit, sier Jesus. Luk 21,8.

Fordi det er falskt, farlig forførerisk - du kan bli fanget av denne løgnen, fanget av et annet evangelium, en annen Jesus, en annen ånd. 2 Kor 11,1-15 DETTE ER LØGNENS, MANIPULASJONENS OG FORFØRERENS ÅND.

Det er utvilsomt mange oppriktige mennesker i forsamlinger knyttet til trosbevegelsen. Mennesker som ønsker helhjertet å følge Jesus, tro på ham og hele Bibelen. Og det er kristne mennesker her.

Alvoret er at mange av disse blir ført vill av bevisste ledere og predikanter. Bibelen kaller disse for falske lærere, falske profeter mv. Men de er vanskelige å avsløre for vranglæren lures inn. Et ønske med denne siden er at oppriktige, sannhetssøkende mennesker i slike sammenhenger, og andre kan få fakta og bibelske begrunnelser og veiledning for å avsløre denne villfarelsen - som en av mange i denne endens tid. 

Bibelen gir gir lys, forklaring, råd og hjelp også i denne saken - les, tenk, ta vare på, følg Ordet:

2. Tim. 4,1-4: Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

.

Et trygt råd er derfor å vende seg bort fra slike sammenhenger der disse predikanter blir invitert, lest og hørt på. Ikke gå dit og ikke gi dem penger! Oppsøk kristne sammenhenger som forkynner Bibelens budskap - med Jesus Kristus som vår frelser og forsoner - og hans frelsesverk på Golgata kors i sentrum. Lytt også derfor gjerne på bibelundervisning på bbif.no

Du som er eller har oppsøkt møter med ovennevnte predikanter og/eller forsamlinger med den forførende ånden du har sett ovenfor: Be Herren Jesus Kristus om renselse og befrielse fra den ånden og de okkulte manifestasjoner som du har opplevd. Takk Jesus Kristus at han også beseiret og avvæpnet disse onde åndsmaktene da han viste seg som seierherre over dem på korset, der Han også utslettet ditt skyldbrev!

Dessuten: Informer andre kristne venner og kjente, ledere osv i din kristne sammenheng om denne forførelsen og arbeid for å berge dem fra dette.

En oppmuntring og et god råd til deg:

Gjør og vær som Bibelen sier: Vær edru, våk og be (1. Tess 5,61. Pet.4,71.Pet.5,8 )  - og hold deg nær til Herren Jesus Kristus, les i Bibelen selv, lytt til bibelsk forkynnelse og oppsøk forsamlinger der Evangeliet/Ordet om korset er hovedsaken og fundamentet.

.

Kolosserbrevet kap 2, v 13: Også dere, som var døde ved deres overtredelser og deres kjøds forhud, dere gjorde Gud levende med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser 14 og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset. 15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset

3 Mos 10,1

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!