Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Engler, demoner og Bibelen

Engler og demoner - Fakta: Hva sier Bibelen?

Engler, skytsengel, Astarte, englestøv, engleåpenbarelser, engledyrkelse... osv

Hva er dette? Er det noe virkelig? Er det noe godt eller ondt? Er dette noe nytt? Hva sier Gud om dette i sitt hellige ord, Bibelen?

Her kommer mer...!

Også informasjon og kunnskap her og her gir en basis og fundament for å vurdere og vite hva som er rett, sant og sunt.

VIRKELIG FRI! Sannheten skal frigjøre deg!.

Jesus Messias sier:...Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. (Joh. 8,32)

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri(Joh. 8,36)Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!