Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > New age - En ny tid

New age - en ny tid - Hva er dette? Her får du fakta!

"En ny tid kommer" var et budskap som ble mer kjent og utbredt utover på 1980-tallet. New age ble åndsretningen kalt. Dette er altså ikke en organisert retning eller religion, men en åndsstrøm. Tankegodset er ofte hentet fra hinduisme, men elementer fra ulike religioner og ideologier kan finnes. "Vannmannens tidsalder" er også et begrep knyttet til New age. Likedan "Elsk deg selv" og "Positiv tenkning"-ideologi og tankesett. Denne tidsalder skulle komme/utbre seg fram mot og etter år 2000.

I dag ser vi at New age-tankegang, holdninger, ideologi og manifestasjoner er spredt over store deler av samfunns- og åndslivet, også innen kristenheten. Mystikk, meditasjon, yoga, trance, suggesjon, okkultisme, spiritualitet, engledyrkelse, visualisering, ordmagi/ordkraft, kanalisering, manifestasjoner osv som er grunnleggende i strid med Bibelen, blir nå omdøpt/omkledd og betegnes i kristne sammenhenger som salvelse, "full av Den Hellige Ånd", "Ild", "åpenbaringer", krystaller, profetier, syner, falling osv. 

. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen,

idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer 1 Tim 4,1

En falsk kristendom/en falsk Jesus som kaller: 

Boken "Jesus kaller på deg", av Sara Young, utgitt på Hermon Forlag. På norsk er den annonsert som en andaktsbok. 
Warren Smith, ex. NewAger, har sammen med sin kone viet livet sitt til å avsløre NewAge infiltrasjon i kristenheten. HER finnes hans gjennomgang og prøving av budskapet i boken. Den heter: "Another Jesus Calling"
How False Christs Are Entering the Church Through Contemplative Prayer.
Han avslører at det ikke er Bibelens Jesus som taler i budskapene.
Her er også et viktig intervju med W. Smith om samme tema: 

SPECIAL EDITION - LIGHTHOUSE TRAILS NEWSLETTER - NOVEMBER 11, 2014 
tar opp mengder av stoff omkring "Jesus Calling", som boken heter på engelsk.
Vil på et sterkeste anbefale dere som leser dette til å være våkne og sette dere inn i hva det handler om. Henleder også oppmerksomheten på dette innlegget av Warren Smith:
By Warren B. Smith
"Publisher Problems
What if you are a major publisher like Thomas Nelson and you suddenly discover that your mega best-selling book Jesus Calling was inspired by a channeled New Age book? And what if you find out that some of the “messages” your author “received” from her “Jesus” weren’t really from Jesus because they contradict what the real Jesus Christ says in the Bible? And what if your best-selling author has introduced a host of other problems in her book that your usually sharp editors had somehow overlooked? What do you do given these issues are already in the pages of ten million previously published books? If you want to be fair to your readers, you deal honestly with these problems as they are brought to your attention. However, if you are more interested in protecting your product rather than in protecting the truth, you do everything in your power to make these problems disappear. One thing is for sure. Sarah Young and Thomas Nelson have made some of their problems suddenly disappear in recent editions of Jesus Calling—most especially in a special 10th anniversary edition of Jesus Calling released on September 30, 2014.
Slik endres innholdet i nyere engelske utgaver for å skjule at boken i alle fall delvis - er det som heter "kanalisert".  (Innsendt av Margot Andreassen) 
.

Likheter mellom trosbevegelsen, vineyard/power-evangelism, New Apostolic Reformation etc -  og hinduisme / kundalini:

Her får du ekstra informasjon og lærdom som ytterligere bør la deg "våkne opp", se og forstå at det du har sett dokumentert om trosbevegelsen/herlighetsteologien,  er ubibelsk - og en fremmed ånd, dvs satanisk ånd forførende, ofte besnærende "attraktiv", men også perversjon og ekstrem besettelse.

Se likheten og sammenhengen mellom Den karismatiske vekkelsen /trosbevegelsen ( Bl. a Toronto Revival Soaking) manifestasjoner og Hinduisme /Kundalini. Slangekraft og New age. 

">j

.

Grundig seriøs, informasjon om New age utifra bibelsk ståsted, får du her: Filmen Gods of the New Age (fra 1984)

.

New age og innflytelse i kristenheten (Fra 1980-tallet):

">.

 .

Når menneskene i kristendommens navn, under dekke av Vekkelse, Ild/salvelse, fornyelse - fjerner seg fra Bibelsk lære og forkynnelse ved å forvrenge og gå utover det som Bibelen lærer, da overtar en satanisk, løgnens, forførerisk og antikristelig ånd.

Uhyggelige eksempler på okkultisme, new age, og antikristelig satanisk åndsmakt i forsamlinger:

Morningstar ministries i USA med pastor Rick Joyner, deltok i Lakeland, Florida og støttet Todd Bentleys "Revival" "outpooring" sammen med John Arnott (Toronto Catch the fire) og kirkevekstleder C. Peter Wagner (New Apostolic Reformation)

">.

Her er eksempel på besettelse, fremmed ild fra en menighet i Sør-Korea:

">.

.Fra England (Forbindelser til Todd Bentley og John Arnott  og lignende):
A Church on Fire UK Todd Bentley Tour.

Firstplumbline | MySpace-video">.

1 Fra Livets Ord, Uppsala Sverige Ulf Ekman

">.

Vekkelse eller villfarelse? På møte i Livets Ord 

Tidligere bibelskoleelev advarer 

Om Ekman/Livets ord har moderert seg i dag fra tidligere former, så er den grunnleggende, fundamentale, rådende ånd, åndsstrøm, ideologi en fremmed, ubibelsk antikristelig ånd. Sannhet og løgn blandes. Ekman/Livets ord har i senere tid beveget seg i økumenisk retning - også i felleskap med katolisismen.

.

Derek Prince var også en forkynner og bibellærer innen trosbevegelsen. Mange leser hans bøker, som ofte kan virke troverdige. Men i bunnen ligger mange av trosbevegelsens læresetninger som en fundamental vranglære. Han lærer bl a at kristne kan bli besatt av demoner, men at man kan skrike dem ut, kaste opp osv. Jf Jane Whaley filmklipp. Les mer i artikkel i Samtiden nr 1/2005 av Geir Lie, som selv har personlig erfaring fra slike sammenhenger, bl a Guds Lam Kirke i Oslo, HER

2 Fra Livets Ord Sverige

">.

En lære kalt "Blasting" ("djevelutdriving ved å skrike") Manipulasjon, psykisk og sjelelig overgrep, sekt-kontroll: ">. Jane Whaley Word of Faith


Vi skjønner at forførelsen er blitt verdensomspennende. Alvorlig og tankevekkende - også norske kristenledere anser dette som vekkelse og salvelse av Gud og Den Hellige Ånd.

I en del sammenhenger proklamerer man med store ord: "Her skjer det" "Her er Messias" "Ånden" til stede, og man reklamerer for og profeterer om (og ikke minst profitterer på)  "Himmelen inntar jorden" ReformNorge m/ John Arnott, Ekerhovd, OASE m fl, "En ny tid for Norge", underforstått en salvelse ( "Outpouring") fornyelse fra Gud, ild fra Den Hellige Ånd:

New age ny tid Demoners lærdommer blir presentert som fornyelse og vekkelse fra Gud

 - men dette er en New age -ånd, en antikristelig forførende ånd - demoners lærdommer, jf bibelverset ovenfor, forkledd i kristne ord og klær, som Ulver i fåreklær. Endetidens forførelse.

De er med og bringer forførelse inn i norske forsamlinger, les her.

Les også mer om innflytelsen fra New age-tankegang og global religiøsitet, kirkevekst-tankegang og -teologi som skal bringe en verdensomspennende ny tid i kristenheten her

.


Katolisisme, jomfruen, islam, Fatima, den falske profeten, paven, Roma og Jerusalem.

Se her og her

">.


Kjære venn: Vi må vende oss bort fra lignende ovennevnte forsamlinger og forkynnere.

Be Gud om å ransake deg og rense deg (også fra den ånden og tankegangen i ovennevnte sammenhenger, dersom du har vært der og fått/blitt påvirket av dem), og lede deg på himmelveien, og holde deg åndelig edru og våken. La Bibelen og evangeliet om Herren Jesus Kristus - og hans stedfordtredende soningsdød på Golgata kors fylle/mette og prege hjertet, tankene dine og livet ditt. 


Mitt vitnesbyrd - My testemony

Av Mike Oppenheimer

.... Min egen søking i lesing og deltagelse på forelesninger og samlinger jeg ble involvert i Ny tid - New Age-bevegelsen, ble en vegetarianer og i 15 år praktiserte jeg yoga og meditasjon. 

Jeg endte opp med å bruke psykedeliske stoffer en stund (LSD, meskalin osv.), som en del av mine vanlige religiøse skikker og røyking "pakalolo (pott) ble en del av min vanlige livsstil. I disse tider eksperimenterte jeg også med ulike religioner og okkulte.

Jeg følte at de alle inneholdt en del av sannheten om den "ekte" religion, akkurat som Rosenkorsordenen lærer alle religioner er kronblader på samme blomst.

...By my own search in reading and attending lectures and gatherings I got involved in the New Age Movement, became a vegetarian and for 15 years practiced yoga and meditation.

I ended up using psychedelic drugs for a time (LSD, mescaline etc.), as part of my regular religious observances and smoking “pakalolo” (pot) became part of my normal lifestyle. During these times I also experimented with various religions and the occult.

I felt they each contained some part of the truth of the one “true” religion, just as Rosicrucianism teaches all religions are petals on the same flower.

Les mer HER (norsk Google-oversettelse. Engelsk original (Fra Lets reason)  HER

Mer av Oppenheimer HER 


Salme 139 v 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, 24 og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!