Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Forførelse

Forførelse - villfarelse - vranglære

"Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!" Matt. 24,5

"Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse." 2.Pet.2,1. 


Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Kenneth Copeland, Torontoblessing revival - Toronto-"velsignelsen", Bill Johnson, SOAKING, ReformNorge konferanse, IMPULS, Catch the fire... 

Hva er egentlig det som kalles Toronto-vekkelsen? Hvem er Carol & John Arnott ? Heidi Baker ? Rodney Howard-Browne ? Kenneth Hagin, Mark Stibbe, Che Ahn, Rick Joyner,Todd Bentley, Lakeland , Reinhardt Bonnke, Benny Hinn? Bill Johnson / Bethel Church Redding, Salvelse, ild, vekkelse, utgydelser, profetier, tegn og under, latter, hyling, uling, risting, falling?

Er dette Bibelsk, fra Gud, eller menneskelig manipulasjon, new age og antikristelig forførelse? Annointing, fire, revival, healing, miracles and outpooring from Holy Spirit or endtime-deception and another spirit?

Matteus kapittel 7 vers 15: Jesus advarer disiplene - han gir dem et nødvendig råd - mot en virkelig alvorlig fare - som ikke er så lett å få øye på med det samme:

Varsko! Ulver i fåreklær Vranglære forførelse

Men vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!

.

Når kirkesamfunn, biskoper osv forsvarer synd - vranglære og forførelse:Et tegn og varsel om Guds vrede

Både læren og frukten er avslørt som grunnleggende ubibelsk:

” Tell my brother now take the beast , take together Satan here , yeah have the mark off from the beast”. (Kenneth Copeland kommuniserer - kamuflert som tungetale - med Rodney Howard Browne RHB).  

.

FALSKE PROFETER & PROFETIER - FALSKE LÆRERE

Disse - og mange andre uttalelser, ubibelske, okkulte manifestasjoner og andre "frukter" (løgn, manipulasjon, grådighet osv) er er dokumentasjon på at disse er forførere, falske profeter, som Jesus Kristus advarer mot - og som særlig skal bli utbredt og få MANGE tilhengere i endetiden.

Vær også klar over at det er nær forbindelse mellom RHB, Randy Clark og John Arnott, se nedenfor.

Visste du at RHB og John Arnott LIKEVEL  (selv om bibeltroende ledere har avslørt og dokumentert vranglæren) blir invitert til Norge av ledere i kristne forsamlinger?

  Hva skal du gjøre?

La det skure? Følge etter disse forførerne? "Bli full" av ånden (av satans ånd, fordi Guds Hellige Ånd gjør ingen full)? La denne antikristens ånd bli akseptert og innført i din forsamling?

Vær heller en åndelig våken, bevisst kristen, som leser i Bibelen - hva den sier om dette.

 

Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. (1. Pet. 5,8)

Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Cristiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.

Åge Åleskjær (Oslo kristne senter OKS) og Ulf Ekmann (Livets ord i Sverige) er også deler av denne brede, men falske åndsstrømmen. Åleskjær har gått på Kenneth Hagins bibelskole, og OKS formidler Hagins bøker og lære.

.

Åge Åleskjær sier i DagenMagazinet 24.4.2010 bl a at

"...jeg har sagt at vi ikke vil være i trosbevegelsen og at vi aldri har vært der. Jeg opplever det som et hinder. Det finnes mye i trosbevegelsen jeg ikke er bekvem med. - Hva da? Det har vært en ekstrem herlighetsteologi som vi aldri har identifisert oss med. Jeg opplevde Hagin som sunn, men andre gikk mye lenger, sier han"

.

Kommentar: Åleskjær opplever altså Kenneth Hagin som sunn. Da bekrefter Åleskjær at han, hans åndelige syn og ståsted er midt i trosbevegelsen. Åleskjær og Oslo Kristne senter representerer en ubibelsk kristendom, en annen ånd, en annen Jesus, et annet evangelium.  

.

Åleskjær opplyser videre at Brian Houston (Hillsong-pastor/leder fra Australia), Joseph Prince og Joel Osteen  som inspirasjonskilder. Alle disse representerer trosbevegelsen og herlighetsteologien - en verdsliggjort, kjødelig og falsk kristendom.

.

Se mer fakta og bibelsk vurdering/åndelig prøving av Hagin i stykkene nedenfor og her.

I en viss grad gir man ofte inntrykk av at disse møtene er felleskristent tiltak. Og det synes dessverre å være en felleskristen åndsstrøm som lures inn nærmest overalt.

.

Trist og alvorlig er det at ICEJ (Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem IKAJ) inviterer og benytter Reinhardt Bonnke (CfaN) som taler under succot Feast of tabernacles (løvhyttefesten) i 2010. Bonnke og Benny Hinn gjensidig annerkjenner hverandre som salvede kristne brødre, begge formidler samme ånd og ubibelske manifestasjoner og forkynnelse osv. Mer og her. Det kan for en del se kristelig og åndsfylt ut, men BIBELSK er det IKKE, dette er IKKE Guds Hellige Ånd, men en del av endetids-forførelsens falske kristendom. Mer dok.

Her kan du finne hjelp og fakta for å vurdere og forstå riktig hva dette virkelig er: Les under og se den grundige dokumentasjonsfilmen nedenfor, Ulver i fåreklær.

Møter med Arnott er avholdt i 2006,  2007 og 2008 og 2012. Rodney Howard-Browne har også vært i Norge, senest i 2009.  Han er forbilde og mentor for Jan Hanvold i TV Visjon Norge. Browne har fått positiv omtale i Norge iDag og Finn Jarle Sæle. Forum Bergen Great awakening revival.com the river deception

Også i 2009 ble det avholdt møter med John og Carol Arnott  i Bergen og i juni 2012 i IMI-kirken Stavanger. En antikristelig ånd er tilstede der Arnott, Howard-Browne og Randy Clark (og likesinnede) er - og der de blir invitert." OASE profetene " Bob Hartley, Marc Dupont Duncan Smith.

.

Nytt i 2010 er ReformNorge. Lederkonferanse "Himmelen inntar jorden" med Bill Johnson (fra Bethel Redding) , John & Carol Arnott (Toronto TACF). Pinsemenigheten Filadelfia v/Daniel Egeli er arrangør og innbyder med bl a Alv Magnus, Håkon Fagervik, Elin Linde Fagerbakke, Einar Ekerhovd, Asbjørn Simonnes, Tore Kjell Drangsland (CTF Oslo).

.

Både IMI-kirken i Stavanger og IMPULS som er ungdomsarbeidet, er sterkt preget av denne ånden og farlige, manipulative kristendomsforståelsen, og har hatt besøk (bl a IMPULS 2011 konferanse for ungdom, kristne unge voksne) fra ovennevnte sammenhenger. En farlig, men populær person er pastor Bill Johnson i Bethel Church in Redding. Mange norske kristne reiser dit og blir besmittet av denne forførelsens ånd, og sprer den ut også i Norge. Dette er egentlig en new-age ånd, løgnerens, satans ånd, også kjent i hinduisme som kundalini.

.

Mange Huskirker, husmenigheter, Bedehuskirker er også påvirket, infisert og følger etter denne forførende åndsstrømmen, med ubibelsk og forvrengt fokus på hebredelse, tegn, under, profetier.

.

FARE! VILLFARELSE! Gå ikke dit sier Jesus Kristus om endetidens hyppige forekomster av falske messiaser, Hit og dit - flakking og søking etter opplevelser, "Her skjer det",

Hvorfor sier Jesus dette? Bl a fordi løgnens ånd, satan, råder der og kan lure/fange deg inn i forførelsen.

.

Kjære deg som hører på disse predikanter - og norske menighetsledere som inviterer og går god for denne lære og ånd fra disse forførerne:

Våkn opp, vær edrue og forstå hva som skjer! Lytt til advarslene - og la deg advare!

Dette er farlig - særlig fordi løgnen er blandet med "sannhet", jf bibelverset på toppen "...lure inn..."! 

Advarse!l Fare! Forførelse villfarelse

 Hva er forførelse? 

Nedenfor gis fakta og kriterier for å vurdere og avsløre "trosbevegelsen", "herlighetsteologien", "Fremgangsteologien" "Lattervekkelsen" og lignende som falsk kristendom - forførelse som Jesus advarer mot.

Dersom du har et oppriktig ønske og bønn i hjertet om Guds Ånds ledelse gjennom Bibelen og de fakta som bl a gis på denne nettsiden - så vil du før eller siden se og forstå! Følgende fakta bør egentlig være nok for deg:

Mennesker som faller, rister, hyler, uler, ler ukontrollert og hysterisk. DETTE ER IKKE GUDS HELLIGE ÅND! Også følgende uttalelser avslører tydelig at disse personer er fylt med og sprer ut Satans anikristelige ånd:  ” Tell my brother now take the beast , take together Satan here , yeah have the mark off from the beast”. (Kenneth Copeland kommuniserer - kamuflert som tungetale - med Rodney Howard Browne). LES MER NEDENFOR

Er dette fornyelse eller forførelse? Bibelen formaner de sanne troende til å prøve alt, dvs. ikke tro enhver ånd, men prøve, vurdere alt i forhold til Bibelen Guds Ord: Er det vi hører og ser Bibelsk, fra Gud?

Det viktigste man må kjenne godt til - også for å avsløre falsk lære, er å kjenne Bibelen, Bibelens hovedbudskap og hovedperson, Herren Jesus Kristus - Guds sønn - vår frelser. Hva er frelse? 

 

 

En flom av predikanter finnes i dag, og sprer sitt budskap i forsamlinger, gjennom TV og internett til uvitende og godtroende mennesker over hele verden. Hold deg unna predikanter, møter og sammenhenger som har forbindelse med og forbilder i følgende personer/retninger - og vær med å informere, be for og advare din menighet og dine venner mot bl a disse: Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne, John Arnott, Randy Clark, Heidi Baker, Bill Johnson, Robert Schuller, Peter C. Wagner, Patricia King, Mike Bickle, Bob Jones, Kansas prophets, Todd Bentley, Joel Osteen, Hillsong, Reinhardt Bonnke. (Mer HER) I Norden er bl a disse personer/menigheter influert: Vineyard, Kristent nettverk, Kristkirken, Jesus Revolution, Kvinner i Nettverk, OASE, Livets ord, Ulf Ekman, OKS Åge Åleskjær, Jan Hanvold, Finn Jarle Sæle og dessverre mange andre/flere.

 Endtime deception False FIRE annointing spirit

Fremmed ild:

3 Mos 10,1: - Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Mer

 

LES GRUNDIG BESKRIVELSE

særlig om LIVETS ORD Uppsale/Ulf Ekmann HER:
VEKKELSE ELLER VILLFARELSE

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 2 Tim 4,3

Noe som klør i øret

(= behagelig/positivt/godt/søker-vennlig/smiskende = ubibelsk, forførende forkynnelse)

Les følgende tre artikler av Per Sverre Bårdsen, Karmøy, som gir tydelige og sanne fakta som gir svar på spørsmålet. (Alle tre artiklene har tidligere stått i Dagen) Hør også tale av Jan Bygstad, og FAKTA-DOKUMENTAREN ULVER I FÅREKLÆR nederst på denne siden!

Artikkel nr 1:

Den FØRSTE artikkel (Dagen 6.12.2006) av PSB om "Torontovelsignelsen" ifm Arnotts besøk i IMI-kirken (Normisjon i Stavanger) leser du her. (Fra dansk side Nytt i natten)

***

Artikkel nr 2:

IMI og TORONTO.

Svein Granerud uttaler seg til Dagen 28.november angående IMI’s planlagte lederkonferanse i Stavanger i januar. Normisjon sentralt har ikke de helt store motforestillinger. Den fundamentale teologien i Toronto-bevegelsen vil han ikke si så mye om.

La meg så nevne noen smakebiter på denne teologien:

Toronto-bevegelsen har røtter i Trosbevegelsen. Her er noen sentrale punkter som beskriver Toronto-teologien:

 1) Tro er en uavhengig åndelig lov , en slags grunnlov i universet. Gud presenteres som en ”tros-Gud”. Gud skapte verden ved å aktivere denne åndelige lov. Han visualiserte universet som en indre forestilling , og deretter talte han ut det han hadde visualisert , og så materialiserte verden seg. Det som burde få en kristen til å tenke , er at denne slags ”tro” , denne åndelige loven gjerne kan brukes av andre religioner og likevel oppnå resultater. Når de bare får kjennskap til denne åndelige kraften , denne åndelige grunnlov i universet , vil hvem som helst kunne bruke den.

2) Troende er små guder. I paradis var Adam Guds likemann. Mennesket har ingen uavhengig natur .Mennesket må enten dele Satans natur eller Guds natur. Adam tapte sin guddommelighet til djevelen . Djevelen ble så denne verdens Gud. Ved å ta imot Jesus får man tilbake den opprinnelige guddommelige natur og blir selv en liten gud.

3) Forsoningen: Her læres at Jesu død på korset ikke sonte synd. Tvert om . Korset er et nederlagets sted der Satan vant over Jesus. Og enda verre: Jesus tok på seg Satans natur på korset. Jesus ble så ført ned i helvetet og ble torturert i 3 døgn. Deretter ble han gjenfødt og fikk tilbake sin guddommelighet og beseiret Satan.

4) En kristen behøver ikke være fattig. Fattigdom er en del av forbannelsen , og denne har Jesus fjernet. Jesus var selv rik da han vandret på jord (lærer i alle fall noen). Skal kristne bli rike , er det bare å gi til Guds rike , så får man mange ganger tilbake av Gud. (”Loven” om å så og høste)

5) Sykdom og lidelse skapes av demoniske krefter . Jesu død gjør at vi bare kan kreve helbredelse av tro – vi kan aktivere troen (se punkt 1) og tale sunnhet og helse inn i vår egen kropp.

Hvert av punktene kunne gjerne utdypes mye. Men kortfattet finner vi noen sentrale lærepunkter i Toronto-teologien i disse 5 punktene.

***

Artikkel nr 3:

Toronto – "velsignelsen" igjen.

Dagen har tatt inn diverse leserinnlegg om ”Toronto-velsignelsen”. Lederne i Normisjon har skrevet også . Deres innlegg bestod av mange spørsmål og få svar. Bakgrunnen for det hele er at IMI-kirken har omfavnet impulsene fra Toronto.

Jeg er en av dem som har advart sterkt mot impulsene fra Toronto . Grunnen er at jeg kjenner til hvordan ”vekkelsen” kom til Toronto . Bakmannen her er Rodney Howard Browne. I august 1993 var Rodney H. Browne på besøk hos Kenneth Hagin i Tulsa. Randy Clark deltok på et slikt møte , og ble ”mektig berørt” av Rodney. Randy Clark ble så invitert av John Arnott , og i januar 1994 kom Clark til Toronto , og ”vekkelsen” brøt ut.

Du som er interessert i å finne ut mer om hvem Rodney Howard Browne er , henvises til nettstedet http://www.cephas-library.com/toronto_blessing_foreign_video.html 

Her siteres utsagn fra Copeland , Browne og andre. Utsagnene stammer fra et møte der Rodney Howard Browne var gjest hos Kenneth Copeland.

På videoen hører vi Copeland invitere Dennis Bourke til å komme fram til plattformen. Vi hører Copeland si disse ordene : “Come take the mark of the beast”. ( Kom ta dyrets merke).

Mens Copeland kommuniserer med Rodney Howard Browne , later han som han snakker i tunger , men det han sier er: ” Tell my brother now take the beast , take together Satan here , yeah have the mark off from the beast”.

I samme møte hører vi også Copeland si: ” Tie my money , Satan”. Browne får en mann til å løpe rundt foran plattformen , og i den anledning uttaler han ordene :” Horray for Satan in um ’elp us you’re here”

På nevnte internettside finnes i alt 61 sitater , jeg har nevnt noen få. Men de jeg har nevnt er tilstrekkelig til å avsløre at Copeland og Browne kommuniserer med Satan.

Nå vil nok noen si at sitatene bare er forfalskninger og oppdiktet i den hensikt å ødelegge for disse ”store” forkynnerne. Jeg for min del kjente til mange av disse uhyggelige sitatene lenge før jeg fant dem på internett. Jeg har nemlig møteopptaket selv og har sett det mange ganger. Er det fremdeles noen som ikke kan forstå at jeg advarer mot ”Toronto-velsignelsen”?


NB! SE DOKUMENTASJON, FÅ FAKTA og BIBELSK VURDERING

 Ulv i fåreklær

Du får her dokumentasjon og bibelsk begrunnelse for at dette er fremed ild - en annen ånd, et annet evangelium, en annen Jesus. 4 timers dokumentasjon, oppdelt i 6 deler ULVER I FÅREKLÆR HER.  (Før og mens du ser filmen: Vær i bønn til Herren Jesus Kristus - Guds lam og din stedfortreder, frelser og forsoner - om at Han - ved sitt hellige ord, Bibelen og sin Hellige Ånd - må opplyse, lede, verne og beskytte deg, ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus.)

Lenke til nettsiden der du kan bestille DVD som dokumenterer Toronto-manifestasjonene og andre, samtidig gir kristne ledere seriøse forklaringer og viser ut ifra Bibelen at dette er ubibelsk, farlig villfarelse. Her.  


Haugianerne.jpg Sannhetens Ånd og løgnens ånd. 1. Joh. 1,1-3, 2,21-25, 4,1-3.

Noen meget sentrale Bibelvers som advarer mot vranglære og forførelse blir her forkynt og utlagt/forklart. Det er avgjørende å kjenne Sannheten - da avsløres også løgnen. Bibellærer Øivind Andersen (lenke fra Norea Radio, Danmark: lysetoglivet.dk). Her.


Haugianerne.jpg Trosbevegelsen og bibelsk tro. Tale av Jan Bygstad holdt på Bibel- og Israelmøte, Karmøy februar 2008. HER.

Norges Bibelkirke


Tid for å våkne Deception in the church villfarelse vranglære endetiden

Predikanter, falske forførere, vranglærere: ULF EKMANN ÅGE ÅLESKJÆR JOHN ARNOTT REIDAR PAULSEN JAN HANVOLD TV VISJON NORGE IDAG GOD TV K HAGIN BENNY HINN JOEL OSTEEN ORAL ROBERTS MARK DUPONT


"Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. (Matt.7,15-16)LL JACKSON KENNETH COPELAND RODNEY HOWARD-BROWNE GOSPEL CHANNEL REVIVAL MINISTRY LATTER RAIN MINISTRIES God TV Lakeland Todd Bentley vranglære villfaralse Joel Osteen T D Jakes C Peter Wagner John Wimber Mike Bickle Rick JoynerSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!