Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Framtiden og endetiden

Framtiden og endetiden - hva sier menneskene - hva sier Bibelen?

Framtiden i våre hender - er et uttrykk som vi hører. Er dette riktig? Hva er fakta? Hva er sannheten?

Bibelen, Guds ord og Herren Jesus Kristus er Sannheten. Hva sier Bibelen? Bibelens Gud er himmelens og jordens skaper. Og Han, den Allmektige, har gitt oss sitt åpenbaringsord, og gjort kjent sin vilje og plan for tiden, framtiden og evigheten.

Slik står skrevet i Bibelen, Joh.åp. kap 22 v 20:

Så sier Herren Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Guds Sønn:

"Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart!

Amen, ja kom, Herre Jesus!"


Det tydeligste - og enestående - tegnet på oppfyllelse av Bibelens profetier i vår tid - og på Jesu snarlige gjenkomst: Gjenopprettelsen av staten Israel, Jerusalem i verdens fokus og hjemkomsten av jødene fra alle kanter av verden!

Israel Guds klokke et tegn i tiden!

.

Noen enkelte trekk og hendelser i vår tid og framtida i lys av Bibelen:


22. Februar: Kraftig jordskjelv på New Zealand. 1/3 av byen Christchurch  med over 400 000 innbyggere, har ødelagte bygninger. Mange etterskjelv.Over 100 mennesker er omkommet. Kloakksystemet er ødelagt mange steder, drikkevann er forurenset. Mange har angst og uro, mange har fått ødelagt hjemmene sine.

22_February_Earthquake_New_Zealand_Christchurch_Bible_endtime_sign.jpg

">.

 

.

Historisk gigant Syklon Australia varsel 1 feb 2011

.

Kraftig jordskjelv Jan Mayen og oppstand Egypt januar februar 2011

.

Kraftige jordskjelv, tsunamier/flodbølger og storm/ekstremvær i begynnelsen på 2010:

Hav og brenning bruser


Jordskjelv_og_tsunami_Chile_febr_2010

4. mars 2010: Enda et jordskjelv, denne gang i Taiwan HER

27 februar jordskjelv og tsunami i Chile

Haiti Januar 2010:

Jordskjelv Haiiti 12 januar 2010

Jordskjelv januar 2010 - I Bibelens lys ser vi at dette er en av flere typer tegn som varsler endetiden og Jesu snarlige gjenkomst.

Tegn i himmelrommet:

Tegn i himmelen kan være forskjellige fenomener.

Ett spesielt tegn som Jesus nevner er "Menneskesønnens tegn" - dette kan bety kors-tegnet -  (dessuten kan det bety Jesus Kristus selv)

Bibelsk tegn endetiden Jesu gjenkomst opprykkelsen Kors Foto fra Hubble teleskopet M51 Bible sign Jesus comes back rapture

Mer info om fenomenet: Hubble-siden og her Wikipedia

Tegn pa himmelen varsler endetiden og Jesu gjenkomst_1.jpg

Se Hubble-siden om dette fenomenet Komet-lignende Asteroide P/2010 A2  HER

.

KORSET I BIBELEN - hva betyr det, hva skjedde der? Se her og her

.

Disse ulike typer tegn - som Jesus Kristus taler om -  skal minne de frelste - de troende Guds barn - om at Jesus kommer snart - og plutselig - igjen for å hente sine hjem til himmelen.

Disse tegn skal også være en vekkerklokke, en påminnelse og et kall til dem - til deg - som er ufrelst, om å vende seg om til Gud, og den eneste mellommann mellom Gud og mennesker: Jesus Kristus - verdens frelser.

Er du beredt til å møte Gud? Er du klar når Jesus Kristus plutselig kommer igjen? Hva med din synd?

"Hvordan blir et menneske - jeg - frelst?"

Vend om! Bekjenn din synd mot den hellige Gud, ta nå imot Guds frelse, som er Jesus Kristus selv - og det han er og har gjort for deg!

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss,

for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2. Kor 5,20-21


Til ettertanke:

Og det skal skje tegn i sol og måne

Bildet over er av solformørkelsen 22 juli 2009. Vi ser det øyeblikket like før månen dekker hele sola - det former seg en lysformasjon som ligner det som kalles Davidsstjernen eller Davids skjold. Det menes da jødenes kong David, ca 3000 år siden. En noe uvanlig formasjon knyttet til solformørkelser - og det kan være et av flere tegn som vi i vår tid registrerer - som har med sol, måne, stjerner å gjøre. Les Luk. 21.Vi kjenner stjernen forøvrig også fra det Israelske flagget.

Det vi særlig kan lære og huske på av dette, er at Jesus Kristus kaller seg selv den klare morgenstjerne, Joh. åp. 22,16: "Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne" I dette kapitlet leser vi også blant annet at Jesus kommer snart igjen, f eks v 12 og v 20.

Staten Israel er også et svært tydelig tegn i tiden på at Gud og hans ord lever og viser oss at Bibelens sannhet og at Gud er på tronen!  Også et annet tegn som har sammenheng med dette: Jødene som i mer enn 2000 år har vært predt omkring i hele verden, er nå i stor grad kommet hjem/tilbake til sitt eget land!  Les og hør mer om dette andre steder på bbif.no.

Tegnene skal minne oss om at vi lever i tiden like før Jesus Kristus kommer igjen og at vi må være rede, dvs ha vår sak i orden med Gud. Er du klar til å møte Ham? Er du frelst? 

"Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!" Joh.åp.22,17 


Himlens_krefter_skal_rokkes


HVORFOR SKJER ALT DETTE? HVA SIER BIBELEN?

Alle disse ting som du leser på denne siden om tiden vår - er kjennetegn på tiden som Bibelen beskriver som endetiden, fødselsveer og Jesu gjenkomst. 

Sett deg inn i hva Bibelen sier om dette. Få kunnskap om Guds vilje - og Guds frelsesplan og handling i historien. En god oversikt og beskrivelse av hovedlinjene i Bibelen og historien får du i boken Mot kveld

Tegnene bør få deg til å be denne bønnen: Fra Salme 139 vers 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, 24 og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

 - og lese dette.


 

5. januar 2008: Du blir overvåket, registrert og avlyttet. EUs datalagringsdirektivpå vei til å bli innført. Stavanger aftenblad. Her.

 

Kontantløst pengesamfunn nærmer seg: 

Hentet 15.08.07 nyhet i Dagen, gjengitt i  http://nyt-i-natten.blogspot.com/

Fra penger - til kort med magnetstripe - til microchip/databrikke på armen. Les et eksempel på hva som skjer på dette området i vår tid.

Under utvikling og testing nå: Kontantløs betalingsmetode og legetimasjon / identitetsmerke (pass osv) med microchip iimplantert i hånden eller panne
Mondex mikrochip.jpg

Joh åp 13 v 16-18 Dyrets merke som kort i handa.jpg

Bibelen har forutsagt dette og Guds Ord advarer de troende mot å tilbe/bøye seg for Antikrist og Dyret ved å implantere et slikt merke i hånda eller i pannen.

HØR!

Tale over emnet Globale endetidstegn - Hva sa Jesus?  HER 


Vend om nå til Jesus fra Nasaret - Messias, den levende Guds Sønn. Bekjenn din synd mot den hellige Gud, og få syndenes forlatelse. Mer om frelse her.Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!