Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Kirkevekst

KIRKEVEKST - KRISTENDOM FOR EN NY TID - NEW AGE

Kirkevekst - hva er det? Amerikanske menigheter og predikanter som Willow Creek, Bill Hybels, Saddleback, Rick Warren, John Maxwell,  Emerging Church Brian McLaren, Robert Sculler, Norman Vincent Peale, C.P.Wagner, John Wimber, Vineyard er eksempler som kan knyttes til kirkevekstbevegelsen. I Norge har disse, samt nettverk som DAWN og DAMARIS fått stadig mer innflytelse i kirkesamfunn, organisasjoner og forsamlinger. Dette er en kristendom som er imøtekommende og attraktiv for folk flest og for mange som "vil være" kristne, "positive", "søkende".  " Purpose driven ", Global leadership ( Globalt (verdensomfattende) lederskap, en verdensomspennende tverrkirkelig P.E.A.C.E -plan, "Seeker sensitive" (Søkervennlige) menigheter er ord og tankegang som har forkus. Også verdens musikk, eller verdsliggjort /"moderne" ( Contemporary ) kristen sang og musikk - er tatt i bruk. (Som f eks Hillsong, og andre "artister"/"grupper"). Katolisisme, karismatikk, kirkevekst, new age og Islam har likhetstrekk og finner sammen - en global/verdensomspennende forførelse - alle disse retningene/åndsstrømmenne er usanne, av løgnens ånd - antikristelige.

Dessuten er også karismatiske menigheter formidlere av en falsk Jesus, en fremmed ånd. Eksempler er Bethel church (med Bill Johnson) i USA, samt IMI-kirken i Stavanger (som inviterer forførere som Bill Johnson, John Arnott osv til Norge). IMIkirken står også bak Godhetsuka - og "fanger" på det viset andre, uvitende og godtroende mennesker inn i sin falske kristendom.

DET ER FÅ KRISTNE SOM SKJØNNER AT DENNE TRENDEN, ÅNDSSTRØMMEN OG TANKEGANGEN SOM NÅ SPRES UTOVER KRISTENHETEN ER ANTIKRISTEN, NY TID (NEW AGE) TANKEGANG, OG IKKE BIBELSK KRISTENDOM. Dette er en falsk, forførende kristendom på samme vis som herlighetsteologien/trosforkynnelsen, og den liberale teologien er falsk og ubibelsk endetidsforførelse.

DERFOR: STUDER innholdet på denne siden og bli informert og bli advart - og ikke la denne ånd og tankegang få innflytelse i ditt hjerte og tanker!


GRUNDIG DOKUMENTASJON AV KIRKEVEKST-tankegangen. (Av kristen dansk lege, Paul Erik Haar
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 28.12.06
Den danske legen og hjertekirurgen Poul Erik Haahr fra Ålborg har nå skrevet en rystende og avslørende rapport som har fått tittelen «Kirkevekstbevegelsen og New Age». I rapporten stiller han spørsmålet om sammenhengen mellom disse to bevegelsene er et endetidstegn i kristenheten - eller om det bare er tilfeldigheter? Etter hvert som impulsene fra Willow Creek, Saddleback og Emerging Church blir mer og mer synlig i norsk kristenliv burde denne rapporten vært obligatorisk lesning for alle ledere i kirke og bedehus i Norge. Dokumentasjonen er i en pdf-fil: 

Kirkevekstbevegelsen og New age

.

Lytt også til tale:

Forsoningslæren i fare / New age - Ny tid innflytelse i menighetslivet.

(av Harald Kjevik, Bladet Evangelistens bibelkonferanse 2007. ( Fra nettstedet Beroa.org )

Særskilt informasjon og dokumentasjon om Rick Warren og Saddleback-church her.

.

.">s

">s

Mer av John MacArthur: Her (Grace to you) og her


NOBEL PEACE PRIZE 2009 for Barack Hussein Obama, president of USA.

Sagt av Obama og om Obama:

"Bringer verden håp", "Ser betydningen av å løse klima-krisen og berge jordkloden", "Arbeider for nedrustning, og for å få bort verdens atomvåpen", "Er bestemt på å løse midt-østenkonflikten - og presse Israel og etablere en palestinsk stat", "Er imøtekommende overfor religionen Islam", " Tillater abort i USA - og at USAs utviklingshjelp skal støtte abort-organisasjoner", "Fred gjennom dialog, ikke gjennom krig", Den eneste veien for fed er å samarbeide mellom alle verdens nasjoner for fred og sikkerhet"

Obamas første TV-tale var til muslimer i en arabisk TV-stasjon.

"My muslim faith"

Muslim in the White House: BARACK HUSSEIN OBAMA - lovpriser religionen Islam - dokumentasjon som tyder på at Obama selv er muslim (selv om han også har sagt at han er kristen). 

">.

Obamas tale i Kairo, Egypt  her (utdrag): .

Mer om Obama her og her

Da han var senator, før han ble president: USA, og hæren bør ikke bygge på Bibelen: Obama håner/taler respektløs om Bibelen, (2. Mosebok og saligprisningene):

">.

.

POPULÆR KRISTENLEDER SAMMEN MED POPULÆR PRESIDENT/VERDENSLEDER

Rick Warren interreligiøs Isa Barack ObamaRick Warren og Barack Hussein Obama på verdensscenen Interreligiøs president-innvielse. Bad også til "Isa".

Hvilken kristendom er dette? Bibelsk kristendom eller antikristendom?

Rick Warren er en kjent kirkeleder (Saddleback), mange kirkesamfunn følger hans tenkning, ideologi og bøker. Warren har også en P.E.A.C.E plan. PEACE - fredsplan som han satser på at alle religioner skal arbeide for å oppnå.

.

Les mer om Obama og Warren, PEACE, NEW WORLD ORDER etc her

Les stykket som analyserer og avslører: Spiritualiteten hos Barack Obama og Rick Warren

Advarsel Fare villfarelse  Vi ser noen tydelige trender og tegn i tiden: Ny verdensorden i en global verden - og en falsk kristendom. Bibeltroende kristne må nå våkne og våke!

Obamas første store tale - på en arabisk TV-stasjon - til verdens muslimer.

Mike Oppenheimer med fakta og bibelsk vurdering om Rick Warrens besøk hos Muslimsk samling

.


VIKTIG! HØR FOREDRAG AV JAN BYGSTAD (Karmøy, februar 2008):

KIRKEVEKST OG BIBELSK VEKKELSE


Hva er Emerging church? Hør denne undervisningen av Roger Oakland

">.   

">.

">.

">.">. ">.

...

Avgjørelsens time.
Vi lever på et kritisk tidspunkt i kirkens historie.

Bibelen, Guds ord, undergår en endring, som fører til splittelse. Sandheten i Guds ord blir kompromitteret og utvannet. Økumenisk og kjettersk lære godkjennes i enhetens og kirke-vekstens navn. Jesu Kristi evangelium blir forkledt, så det er mindre støtende og mere akseptabelt. Mer (Fra Nytt i natten, danmark)

Mer av Roger Oakland her,  her og her (pastor - pinsebevegelsen, og nettsted: Understand the times)


Vi understreker: Mennesker blir omvendt og frelst ved å lese, høre og ta imot Guds ord - Bibelen. Guds ord selv - ved Den Hellige Ånd - skaper liv/føder et menneske på nytt. Dette budskapet er både utenkelig og fremmed for det naturlige menneske. Samtidig er Bibelens budskap - evangeliet/ordet om korset - et anstøt og en dårskap for det naturlige menneske.

Men når den hellige Gud - ved sitt ord og sin hellige Ånd - får avsløre menneskene sin synd og skyld - og mennesket erkjenner sin synd og ser at "jeg er skyldig overfor Gud, jeg er fortapt", da forkynner Bibelen evangeliet FRELSENS ORD om FRELSEREN!

Menneskelige prinsipper, metoder og aktiviteter produserer træller. Guds Ord føder barn.

Det er syke som trenger lege, ikke friske.

Det er syndere som trenger frelse, ikke rettferdige.

 Til ettertanke: ARTIKKEL OM KRISTEN MØTEVIRKSOMHET (Dansk side: shafan.dk)


Evangeliet - Ordet om korset - er en Guds kraft til frelse!

En del av de grunnleggende kjennetegn ved dagens kirkevekst-tankegang er godt beskrevet i følgende artikkel av Kurt Urhaug (kretssekretær i Midthordland indremisjon). Urhaug gir også en klar og sunn konklusjon om hvordan vi bør forholde oss til kirkevekst-tankegangen. Artikkelen peker også på det eneste riktige alternativet! Les her.  (Lenke fra en anbefalt dansk side: shafan.dk)


Loevgren_John_Filip.jpg

 

KAMERAT TIL BARNA

"Er det dine barn, alle disse?", spurte mannen som hadde et ærend i huset.

"Nei", sa husmoren, "ikke alle. De tre er mine, men den fjerde er bare kamerat til barna" .

Kamerat til barna - det vekker tanker.

Kameraten til barna har ingen arverett. Ingen rettigheter i det hele tatt.

Vel får kameraten kanskje et stykke brød med barna i huset, men de har intet krav på det.

Kamerat til barna. Undres på om de ikke var det de fem dårlige jomfruene.

De gikk sammen med barna som om de hørte til i huset, men de ble utelukket da det knep.

Judas var nok også kamerat til barna. Han fikk vel en bit sammen med dem. Men han fikk ikke del i arven som de andre. Han hadde et sted for seg selv. Og dit gikk han.

En mann som nevnes i Åpenbaringsboken hadde navn av å leve, men var død. Han var bare kamerat til barna, og lekte sammen med dem.

Når kvelden kommer må kameraten til barna gå hjem til seg selv. Han går dit hvor han hører hjemme. Husmoren ber han da å gå.

Herren Jesus Kristus vil også en gang be noen å gå bort. Blant dem blir kameraten til barna.

Mange, mange kirkegjengere og mennesker i bedehus og andre kristne forsamlinger - er bare kamerater til barna. Noen nattverdsgjester likeså. De deler brød med barna, men ikke åndssamfunn. De kommer ikke til å dele det evige hjem med barna.

Hagars sønn var i samme hjemmet som Isak, Saras sønn. De lekte vel og åt sammen. Han var kamerat til sønnen i huset. Men han fikk ikke arve sammen med løftets barn, for han var født etter kjødet. Trellen kan være kamerat med barna, men de har ingen arverett.

De er kamerat til barna, alle hyklerne i menigheten. Når livskvelden kommer, skilles de - om ikke før.

De er kamerat til barna, de uomvendte medlemmene i sangkorene og musikklagene. De blir ikke med i himlens lovsangkor fordi om de har lekt sammen med barna her.

Det er mange kamerater til barna i ungdomsforeninger og juniorforeninger,

og det verste er at meget av tilstelningene og underholdningen ikke kan annet enn å fabrikere kamerater i stedet for å føde barn.

Er du barn eller bare kamerat?

Driv ut trellkvinnen, og hennes sønn!", sier Skriften.

Trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der evindelig

John Filip Løvgren (1863-1919) Forkynner og forfatter, bl a "Våre lamper slokner"


Kirkevekst og bedehuset

Kirkevekst og bedehusrevolusjon var emnet på en konferanse der bl a bibelskolerektorene Roald Kvam, Bildøy bibelskole (ImF) og Tor Erling Fagermoen, Fjellhaug bibelskole (NLM) deltok. Begge sier i DM at de ble forfrisket og inspirert av ”kapasiteten” Neil Cole.

Mange er ikke klar over røtter, nettverk og sentrale personer i åndsstrømninger bak kirkevekst- og huskirkebevegelsene. Det er trolig Kvam og Fagermoen. På sin blogg har Kvam lenker til bl a Holy Trinity Bromton (HTB) og Saddleback. HTB v/Nicky Gumbel er sterkt influert av Toronto- ”lattervekkelsen” med bl a John Arnott, Rodney Howard-Browne og trosbevegelsens ”far” Kenneth Hagin. Saddleback og R. Warrens kirkevekst-tankegang har som Willow Creek forbindelse med C. Peter Wagner, John Arnott og Robert Schuller.

Bibeltro evangeliske ledere advarer sterkt, bl a pastor John MacArthur, Arnold Fruchtenbaum, Roger Oakland, David Wilkerson, Jan Bygstad, Hans Erik Nissen og J. Wilting (Jf boken ”Herre, hvem skal vi gå til?”). En annen ånd og vranglære lures inn (2 Pet 2,1) parallelt med noe riktig. Dokumentasjon foreligger. En giftig forførende blanding der også en slurk er farlig.

Tanker, hjerter og virksomhet blir kirke- og forsamlingsfokusert fremfor Kristus-fokusert. Mennesket og ”det søkervennlige” er i sentrum, stress og strebing, lederutvikling, disippelgjøring, profetier, opplevelser og manifestasjoner. Ikke bibelundervisning med vekt på Guds hellighet, Ordet om Korset og Kristus korsfestet (1 Kor 1-3).  Resultatet er bl a ofte oppsplitting av vennesamfunnet på bedehuset, jf forkynner David Svensen i DM 31.5.  

Et område der kirkevekst og karismatikk nå preger mange forsamlinger er sang og musikk. De fleste kristne tenker og lærer ikke lenger at musikk er bærer av eller representerer ånd, men at musikk er nøytralt. Derfor er det  ikke Bibelen, men eget syn, smak og behag som bestemmer.

Når kristen sang og musikk er antikritelig rock heavy metal NLMung itro Kirkevekst_church_growth_rock_music_deception_endtime.jpg 

 NLMs nettsted itro.no anbefaler ”kristen” pop og rock, til og med ”kristen” dødsmetall og heavymetal, jf  anmeldelser 24.3.09 av gruppen Enshrouding (”Et kjærkomment friskt pust i kristenmetallens verden”) og 28.4.09 av gruppen The Severed Inception (”Svensk-norsk dødsmetall med mye, men god lyd”). Tredje eksempel er anmeldelse 23.3.10 av en ”kristenpop-rock” artist som (utdrag)

har levert i toppklasse med sin særegne blend av hip hop, urban pop og rock gang på gang…, fengende rytmer og hooks i fleng… er hipt, kult og hadde gjort seg strålende på et eller annet neonopplyst dansegulv en sen natt… Det er den heftige beaten som er verdt pengene, ikke nødvendigvis innholdet.”

Ovennevnte illustrerer en trist og farlig bedehusrevolusjon, hvordan verdslighet og antikristens ånd formidles og får inngang i ører, preger tanker og tale og gis rom i hjertets tempel hos bekjennende kristne.

Bibellærer Øivind Andersen (1905-1994) refererer til Amos kap 5 om Israelfolkets innføring av støyende, rytmisk sang og musikk – som en lærdom for oss i dag. (Jf boken ”Hva med Israel?” Sambåndet 2009).  

Husk 2. Mos.32,17-19 og det Herren sier til sitt folk: Gi ikke djevelen rom! Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg! Utslokk ikke Ånden! Ikke tillat, bli dåret og forført av en forkynnelse, formidling og tilstedeværelse av en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium (2 Kor 11,1-4).

La oss heller følge David, Daniel, Maria og de første kristne! (Sal 51, Dan 3&9, Luk 10,39, Apg 2,42). Til ordet og vitnesbyrdet! (Jes 8,20). Vær en bibelkristen, bli i Jesus (Joh 15).

I vår tid samles mange bekjennende kristne i forsamlinger og mørke konsertlokaler i lovprising med løftede hender til en annen Jesus og gjentagende lovsangs-mantraer, new-age inspirert soft soakingmusikk, fengende rytmisk og swingende gospelpop, støyende worship-rock med trøkk og rå, heavy dødsmetall mens røyk og neonfarget lysflimmer fyller showscenen der artistene opptrer, vitner og underholder til fansens og publikums jubel og applaus.

Er det noen som hører hva Ånden sier til menighetene, røsten av Bibelens Jesus og hans banking på døren fra utsiden? (Joh.åp.3,14-22).

.

Arve M. Abelsen

Karmøy (Leserinnlegg DagenMagazinet 16. juli 2010)

Kommentar til bildet over: NLM har snudd når det gjelder utleie av sine leirplasser osv. I september 2010 uttaler NLMs hovedstyre at NLM ikke skal leie ut til arrangementer for andre religioner.

Når det gjelder sang og musikk, er ingen ting skjedd. Verdslighet og villfarelsen fortsetter, en ny og fremmed, antikristelig ånd spres i kristenheten og kristne forsamlinger. Og mennesker her venner seg til dette.

 Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!