Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Bibelundervisning - taler

Haugianerne.jpg

LES OG LYTT TIL BIBELSK FORKYNNELSE!

Vekkelse, veiledning, tukt, trøst, oppbyggelse, oppmuntring!

Her finner du taler og tekster av noen forkynnere du kan ha tillit til.

Forhold deg til det du hører slik som de kristne i Berøa gjorde! (Apg. 17, 11).  

"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære!" 2.Tim.4,2

Også i dag er det noen som forkynner Guds Ord sant og rett. Noe annet har Gud ikke tillatt. Forkynnelsen må - av den enkelte kristne og forsamlingene - prøves mot Bibelen: "Hva sier Skriften?"

I dag vrimler det av mange falske forkynnere, biskoper, prester, pastorer og predikanter som taler det som er "in", som folk liker og vil høre - "det som klør i øret". Bibelen advarer mot å invitere, oppsøke, lese eller høre på disse. Falsk forkynnelse og vranglærere skal det advares mot sier Bibelen. Dette gjør bbif.no. Det viktigste er imidlertid å formidle og lytte til bibelsk forkynnelse - da blir det også lettere å avsløre det som "skurrer" og er falskt. Først og fremst må den enkelte ta seg tid til en stille stund en andakt-stund med Bibel-lesing og bønn.

O     U     &

Talene under er i hovedsak lenket til beroa.infoIsrael og endetiden,  nll.no og forkynn.no. Disse anbefales.


Den kristne familien

Anbefales! Seminar 2 deler, febr 2013 v/ rektor Finn Vidar Knutzen. Del 1   Del 2 

.

Visste du bare hva som tjener til din fred

Jesus Yeshua HaMessiach Jerusalem Jerusalem Visste du bare hva som tjener til din fred

Bibeltime v/ Carl Fredrik Wisløff

Luk 19,41-48  Fra Lyset og livet (Norea Radio Danmark)

.

Romerbrevet kap 11

Av Øivind Andersen

Romerbrevet kap 11

Rom. kap 11

Fra Forkynn.no

.1

.

Sannheten og autoriteten

Av Kurt Urhaug.
Guds ord er lys og gir lys, liv og sann og sunn veiledning

Når en ikke tåler den sunne lære

Bibelen omtaler strømninger i tiden idag som usunne. Mennesket vil leve som de selv vil. Da kommer en i konflikt med bibelen:

”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” 1. Tim 4,3.

Les mer fra Nytt i natten

.

Å vandre i lyset

Bibelundervisning og oppbyggelse fra 1. Johannes brev. En hjelp til å bli grunnfestet som kristen, og til å avsløre falsk kristendom, død tro og en falsk Jesus. Øyvind Samnøy, HER (Møteserie Riska september 2009)

. .

Vekkelse = å våkne opp!

Først og fremst å våkne opp - og bli frelst, og komme inn i Guds lys - i Bibelens lys inn i sitt liv, hjerte og tanker, jf talen over. Dessuten også å bli vakt opp ved å se hva som skjer i vår tid, se at det profetiske ord i Bibelen oppfylles stadig mer - og at Jesus Kristus kommer igjen. Tyd tidens tegn, og forstå tiden (ikke følg den)! Mer HER

.

Lærdommer fra Ruts bok

Evangeliske og profetiske sannheter fra Ruts bok

Historien i Ruts bok inneholder profetiske og evangeliske sannheter.  Heftets forfatter, Kurt Urhaug får fram viktige sider, bl a: 

Forholdet mellom hedningefokene og jødene - og Guds menighet og Israel. Hver enkelt nasjon eller allianser avgjør sine velsignelser eller forbannelser i forhold til Israel.

.

Hvert enkelt menneske sitt forhold til jøden Jesus avgjør frelse eller fortaping. Ruts bok viser alle mennesker hvorfor en trenger en frelser. Det er ikke bare jødene vi møter i skildringene om Rut. Rut er selv en hedning eller en fremmed fra Moab.

Boken gir på en enkel og klar måte innføring i de profetiske linjer og evangeliske sannheter i Guds frelsesplan for alle mennesker.

Boken/heftet er på 64 sider, utgitt av bladet Evangelistens forlag.

.

Kurt Urhaug har to bibeltimer fra Ruts bok.

Del I her . Del II  her

Beroa.info - Fra Evangelistens bibelkonferanse 2006.

.

Fristaden

Er du rede til å møte Gud?

Guds ord viser deg et tilfluksted - en sikker plass - et fristed mot Guds vrede og straff over din synd. Lærdom fra Israelsfolkets vandring i ørkenen!

Tale av Øyvind Samnøy. Bibeltekst Rom. 8,1 og 4 Mos. 35,9-15.  her. 

(Fra Fjellheim bibelskole)

.

Den prøvede tro

Helse, velstand og luksus og popularitet er ikke en selvfølge for en kristen

Gud leder sitt folk, sine kjære barn på ulikt vis - men alltid ved sin miskunnhet - også gjennom omveier, forfølgelser, sykdom eller andre prøvelser. Gud tukter den han elsker.

Tale av Steinar Handeland. Bibeltekst: 1. Mos. 22,1.  her.

(Fra bladet Evangelisten sin bibelkonferanse 2006).

  

.

.

La ikke hjertet bli grepet av angst

La ikke hjertet bli grepet av angst!

Tro på Gud og tro på meg! Dette sier Jesus Kristus (Joh. kap 14,1-6). Lytt til bibelundervisning om dette fra Kristian Fagerli HER 

.

Ta derfor på Guds fulle rustning! Av Erling Yrkje

Bibeltekst Efes. 6,10-20

Om en kristens kledning i åndskampen. Innledning: Om unge og eldre i Guds forsamling. Her. 

.

Hva er kristendom?

Av Jon Berg

Hva er sann, bibelsk kristendom?Hvordan blir jeg en kristen - frelst?Falsk kristendom, religiøsitet og hykleri blir avslørt. Er du født på ny? Eller er du en åndelig trell?

HER (Av gymnaslærer, forkynner og tidl. kinamisjonær Jon Berg, fra nettstedet Forkynn.no

En kristens forhold til Israel

Er du en kristen? Angår Israel og jødene deg?

Bryr du deg om hva Bibelen sier - og hva som skjer i vår tid?

Eller er du likegyldig eller uvitende, eller hatefull motstander

og/eller ført vill av erstatningsteologien?

Tror du på Bibelens profetier og Guds løfter til jødene og landet?

Er du likegyldig til den økende antisemittismen/jødehatet i samfunnet, også i vårt land?

Eller bryr du deg? Smerter dette deg?

Ser du/skjønner du løgnene og halvsannhetene mot staten Israel og jødene i media, politikere, eksperter og blant kristne?

Ta deg tid til å lytte til denne bibeltimen: "En kristens forhold til Israel / Israel i den kristnes hverdag": Tomas Ewald fra Ordet og Israel, DanmarkOrdet og Israel Danmark

...

Tusenårsriket - Riket for Israel

Charles Hansen Bibelundervisning

Bibellærer Charles Hansen i Ordet og Israel. Bl. a følgende bibeltekster:

Jes. 2,1 flg, Joh. åp. 20.

Program fra P7 Frikanalen

.

.

Tyd tidens tegn

Tyde tidens tegn i Bibelens lys

Bibeltime av Bent Ryborg, Ordet og Israel, Danmark. 

.

Lærdommer fra Ruts bok

Rut sanker aks på åkeren til Boas

Anbefales også vedr. studium av Ruts bok: Lærdommer fra Ruts bok for det personlige kristenlivet. 4 bibeltimer v/ Curt Westman.

.

Endetidens tegn på Jesu gjenkomst

John MacArthur Bible teaching.jpg

Hva sier Bibelen og hva ser vi i dag?


Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!