Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Chanukka

Chanukka - Hanukkah - Tempelinnvielsens fest

Chanukka er en fest/høytid som jødene feirer i åtte dager, og starter den 25. i måneden Kislev (i november/desember). År 167 f Kr innviet jødene templet på nytt etter at syrerkongen Antiokus Epifanes hadde skjendet jødenes tempel i Jerusalem ved å ofre en gris på alteret, og bygde der et alter for den greske avguden Zevs.

Noen jøder, under ledelse av Judas Makkabeus, gjorde opprør mot syrerne og deres bespottelse - og jødene vant over syrerne, og kunne altså rense og innvie tempelet på nytt.

Chanukka Tempelinnvilsens fest

Jødene tente på nytt lysestaken i templet, og ved et under fra Gud varte oljen i 8 dager- som var nødvendig for å få ny oljeforsyning til lysestaken i templet. Mer info her (DMT)

Profeten Daniel - under jødenes fangenskap i Babylon, ca 605-586) - varslet/profeterte om denne hendelsen, og personen, som også er et forbilde på Antikrist.

Johannes evangeliet omtaler Tempelinnvielsens fest i  kap 10, vers 22.

En del kan tyde på at Jesus Kristus - verdens lys - ble født under Chanukka-høytiden.

I alle tilfeller feirer Jesus-troende jøder Chanukka  også for å minnes

Jesus Kristus, verdens lys (Joh 8,12),

som kom som en tjener (Mark 10,45)

for å gi lys til alle (Joh 1,4-5),

slik at også de som tror på ham også kunne være lys som skinner for andre (Matt. 5,14).

--- Se videoklipp fra Roots and Reflection om Hanukkah! ----

">.

.Del 2:

">.

.Del 3

">.

.

THE MESSIANIC HANUKKAH LITURGY

Baruch Attah Adonai
Eloheinu Melech HaOlam
Asher Kidshanu Bid-varecha
VeNatan Lanu Et Yeshua Mashichenu
Ve'tzivanu
LeHiyot
Or LaOlam, AMEN.

John
8:12 "I am the Light of the World, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness".

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!