Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Erstatningsteologi replacementth

Erstatningsteologi - Replacementtheology

Hva er erstatningsteologi? Kort sagt: Det er en måte å lese Bibelen på som annulerer/gjør ugyldig eller åndeliggjør løfter og profetier i Bibelen som er gitt til jødene og landet Israel.

Særlig gjelder dette fornektelse av gyldigheten i dag av Guds løfter til Israels folk, jødene, og løftene som Gud gav dem når det gjelder landet Israel, erez Israel. Dette omfatter også profetiene om adspredelsen av jødene til alle kanter av verden og jødenes samling og hjemkomst til landet Israel, og jødenes Bibelske rett til landet Israel og Israels frelse ved Jesu gjenkomst. 

Erstatningsteologien fornekter at Guds landløfter til jødene gjelder i dag/i vår tid (Nytestamentlig tid og til vår tid/framtiden).

Erstatningsteologien fornekter at Bibelske profetier som oppfylles i dag - i vår tid - med jødene og deres hjemkost til landet: Jeremias 31,10

Erstatningsteologien fornekter Bibelens beskrivelse og profeti om Guds fienders onde råd og sammenslutning mot jødenes land (= Israels fjell, dvs Samaria og Judea = "Vestbredden"), og jødenes bosetting i vår tid i Samaria og Judea: Esekiel 36 og Salme 83

Erstatningsteologien fornekter profetiene om Jerusalem som skal komme i verdens fokus og bli et kjerneproblem i vår tid: Sakarias 12,2 flg Erstatningsteologien fornekter og fordreier profetiene om - og forventningene til Riket for Israel (Apg 1,6) og gjenreisningen av Davids falne hytte Apg 15,14-18).

MER KOMMER!

I Norge er en aktiv talsmann for erstatningsteologiens vranglære den pensjonerte , MF-teologen og tidligere lærer ved Fjellhaug skoler (NLM), Jens Olav Mæland. Mange MF-teologer, og ellers mange lutherske teologer, domineres av og forblindet av erstatningsteologi. Mæland er også involvert i den ekstreme palestinsk-arabiske antisemmittiske/anti-Israelske frigjøringsteologiske organisasjonen Sabeel. Sabeel representerer den ubibelske tankegang/ideologi som benevnes Christian Palestinism. Dette er erstatningsteologi som basis for - aktiv antisemmitisme i form av antisionisme. Jf dokumentet utarbeidet av den messianske Gershon Nerel ved Det Hebraiske Universitet i Jerusalem. Her  Hør dette informative, avslørende foredraget om Christian palestinism:

">.

De offisielle kristne palestinske kirkene samarbeider med palestinske myndigheters muslimske lederskap og er infisert av erstatningsteologi og israelmotstand. Evangeliske, bibeltroende kristne palestinere som er Israelvenner har det vanskelig, blir diskriminert og blir forfulgt.

Erstatningsteologi er en gal og farlig måte å lese Bibelen på. Særlig Det Gamle testamentet blir misbrukt, gjort ugyldig eller åndeliggjort på bekostning av den konkrete faktiske teksten, den historiske sammenhengen og det profetiske budskapet og de løfter som Gud har gitt - og som primært gjelder jødene og landet Israel.

Erstatningsteologene ser bortifra blant annet følgende:

Jesus selv sier: Skriften kan ikke gjøres ugyldig (Joh 10,35) Med Skriften mener Herren Jesus Det gamle testamentet (Jødenes Bibel/Tanak). Erstatningsteologien derimot bruker Jesus for å annulere/gjøre ugyldig Bibelens løfter og profetier som gjelder jødene, Jerusalem og landet Israel, og åndeliggjør/overfører en del av profetiene til de kristne. En besnærende og tilsynelatende from, åndelig lesemåte, men som er en fornekting, forvrengning og sammenblanding av Guds Ord som er et villspor, ja i sin ytterste grunn og konsekvens antikristelig.

Husk: Frelsen kommer fra jødene. (Joh. 4,22). Jerusalem er den store konges by. Jesus er jødenes konge, og når han kommer igjen skal Han være konge i det tusenårige riket for Israel.

I dag ser vi bl a at dette skjer, som Bibelen har forutsagt:

Boligbygging i Jerusalem

se Sakarias 12,1-3! Verdens nasjoner, FN, EU, nå også USA krever at Israel stopper.

USA krever byggestans i Jerusalem

Se også her

Bibelen, Guds Ord sier: Salme 147,2

Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler.han.Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!