Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Guds land og Guds folk

Guds land, Guds folk, Guds fiender 

Herren taler ved sitt ord direkte inn i vår tid. Også når det gjelder midt-østen konflikten og landet, nasjonen og staten Israel, israelerne og det jødiske folket - og verdens folk og nasjoners motstand mot Israel og jødene. Vi skjønner at dette dypest sett er en åndskamp. I en del tilfeller både ser vi og hører dette direkte og åpent. 

Pillar of defence - Pillar of Cloud - Skystøtten:  Pillar of cloud skystøtten

Se  fakta fra historien og vår tid  - en bekreftelse av Bibelens ord:

Salme_83_v1_og_2.JPG

Salme_83_v_3.JPG

Bibelen_Salme_83_v_4.jpg

Salme_83_v_5a.JPG

 

 

 

 

 ">FAKTA muslimsk palestina-arabisk barn med bombebelteAntisemittisme og antisionisme i Norge

 

 

 

 

AUF Norway youth labour party boikott Israel utøya 2011 AP utenriksminister Jonas Gard Støre anti Israel demonstrasjon SV tidl finansminister kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Salme_83_v5b.JPG

Salme_83_v19.JPG

.

.

.

Bryr du deg?

.

Se her

og her

og ellers på denne siden og bbif.no


HISTORISKE FAKTA som i vår tid blir fornektet:

Ingen andre folkeslag enn jødene har hatt sin egen nasjon på landområdet Eretz Israel (mellom Jordanelven og Middelhavet, fra Rødehavet/Sinai til Libanon). Derfor er det en grunnleggende løgn at Israel okkuperer landområder!

Se nærmere fakta:

Historien og fakta i et nøtteskall    OG AKTUELLE FAKTA OM GAZA mv


Guds land og Guds folk

Landet Israel er Guds land, som Han har gitt til jødene, som Gud utvalgte til sitt folk, blant alle folkeslag, for å gjennomføre sin frelsesplan og sitt frelsesverk for alle mennesker. Dette løftet om landet til jødene er fortsatt gyldig. Det samme er tilfellet med jødene: De er fortsatt Guds folk! Dette ser du her belyst og begrunnet fra Bibelen.

Gud_Herren_bringer_sitt_folk_tilbake_til_sitt_land.jpg

Merk bibelordet: Jeg vil la dere bo I DERES EGET LAND! Hvilket land er dette? Svar: Det land som Gud lovte og gav Abraham, Isak og Jakob - disse løftene finner vi klart i Bibelen!

14. mai 1948: Den jødiste staten Israel ble gjenopprettet som selvstendig nasjon etter over 2500 år! Guds løfter oppfylles også i vår tid!

 Staten Isrel er født

Am Israel Chai Am Yisrael Chai !  Det jødiske folk leve!


Advarsel - warning: Erstatningsteologi - replacementteology
i vil samtidig - her og nå - advare mot og forkaste den læren og oppfattelsen som læres og forkynnes blandt enkelte kristne og "kirkelige" kretser og sammenhenger: Vranglæren går ut på at det er de kristne som har overtatt løftene og plassen som Guds folk og retten til landet Israel er erstattet med Himmelen.
Dette er ubibelsk - og en sammenblanding og "åndeliggjøring" av forkjellige Bibeltekster - som dessverre har mange uheldige, ja ofte alvorlige konsekvenser. Dette emnet - "Erstatningsteologi" -  vil også bli tatt opp på dette nettstedet.

Anbefalt lesestoff:

Bibelens landløfter blir omtalt i denne artikkelen, og det tas et oppgjør med erstatningsteologi og "fordampingsteologi" her! (Fra Ordet og Israel, Av Marian Eigeles, messiansk - Jesustroende - jøde)


Israels land og Israels frelse. I en del kristne sammenhenger - dessverre også i mange kirker og bedehus - settes Israels frelse opp mot, i motsetning til, eller løsrevet fra og uavhengig av Israels rett til landet idet man sier at "Israels frelse er viktigere enn Israels land". I denne artikkelen drøftes denne tilsynelatende "fromme" og "kristelige" tankegangen, og viser at Bibelen lærer noe annet! Les her. (Fra Ordet og Israel, M. Eigeles)

.

FRELSEN kommer fra jødene! 

Hør en bibeltime v/ Jan Veiby fra BBIF-samling om dette emnet

.

HVA er Guds frelse, dvs HVEM er frelsen? Det er Jesus fra Nasaret - Jesus Kristus, den levende Guds Sønn - Yeshua HaMessiah!  Skal et menneske bli frelst, få syndene sine tilgitt og komme i ett rett forhold til Gud, skjer det kun ved/gjennom tro på Jesus Kristus/Yeshua HaMessiah og hans frelsesverk på Golgata kors!

Jesus sier til ham [Tomas]: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6)     ב1  בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃ 2 הוא היה בראשית אצל האלהים׃ 3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃ 4 בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃ 5 והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃ 7 הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃ 8 הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃

Se og lytt til et par jøder som har tatt imot Jesus som Guds Messias og som sin personlige frelser HER


.

Aksjon Barmhjertighet QuizBibelstudie-verktøy på nett!Tidsvitner Holocaust ShoahDen gode del - det ene nødvendige - lytte til Guds ord og ta vare på-gjemme det i hjertetYe'shi og DrorYeshuaKom til Golgata! I Jesu Kristi sted: Omvend deg og kom til Herren Jesus Kristus, Guds Sønn og få syndenes forlatelse av nåde, ufortjent, for Jesu skyld - han som bar dine synder og tok straffen for deg i sin soningsdøde og oppstod for deg!


Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme; 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Rom 11,1-2

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!