Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Purim festen

Purim - festen    Happy Purim   Chag Purim sameach!

Purim festen feires i 2011 fra lørdag 19. mars om kvelden til mandag 21. mars.

Hva er Purim-festen? Hvilke lærdommer kan vi i dag få av Purim - og hendelsene den gang?

Les Bibelen og lytt på foredragene og Bibelundervisningen på denne siden!

Esters bok Kap 8, v 23-28

Jødene vedtok som fast skikk hvad de hadde begynt å gjøre, og hvad Mordekai hadde skrevet til dem om; 24 for agagitten Haman, Hammedatas sønn, alle jøders fiende, hadde lagt råd op mot jødene for å utrydde dem og kastet pur, det er lodd, for å ødelegge og utrydde dem, 25 men da det kom kongen for øre, hadde han ved et brev påbudt at det onde råd han hadde lagt op mot jødene, skulde vende tilbake på hans eget hode, så han selv og hans sønner blev hengt i galgen.

Derfor kalte de disse dager purim efter ordet pur. Og på grunn av alt det som stod i dette brev, og det som de selv hadde sett, og som hadde hendt dem, 27 fastsatte jødene og vedtok som ubrytelig skikk for sig og sine efterkommere og for alle som gikk over til deres tro, at de år efter år skulde høitideligholde disse to dager efter forskriften om dem og på den for dem fastsatte tid, 28 og at disse dager skulde ihukommes og høitideligholdes gjennem alle tider, i hver ætt, i hvert landskap og i hver by, og at disse purim-dager ikke skulde falle bort blandt jødene, og minnet om dem aldri ophøre blandt deres efterkommere

Gud er på tronen ennå - og Han kommer sine i hu!

Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter! Salme 121,4

Ahasverus Persiske rike Fra år485 til 465 f Kr

Ca 485-465 f.Kr: i Persia:

Esters bok kap 3 v 8-9:

Og Haman sa til kong Ahasverus: Her er et folk som bor spredt og for seg selv blandt de andre folk i alle ditt rikes landskaper, og deres lover er forskjellige fra alle andre folks; de holder seg ikke efter kongens lover, og det høver ikke for kongen å la dem være i fred. 9 Dersom det tykkes kongen godt, så la det bli utferdiget en skrivelse om at de skal utryddes;

I dag:   

Salme_83_v_5a Iran Haman Antisemittism

(Klikk på bildet over og hør foredrag om trekk fra antisemittismens og jødehatets historie, Kurt Urhaug, 3 mars 2009)

Guds ord er lys og gir lys

Esters bok kap 4, vers 14:

Mordekai til dronning Ester: . 14 For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettopp for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?

Ester Mordekai Purim

Klikk på bildet over og hør Bibelundervisning om emnet: "Lærdommer fra Esters bok" v/ Kurt Urhaug, 3. mars 2009

Mer fakta om Purim-feiring i dag (Fra Hildegunns blogg - Israel sett fra Oslo):

Hamentashen_Gragger.gifSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!