Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Landet Israel Nyheter, aktuelt Dokumentasjon facts Mediekampen Gaza fakta Judea og Samaria Vestbredden Antisemittisme og antisionisme Holocaust - Shoah Det jødiske folket Norway Israel and the jews Arkeologi Forsvar for Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Israel > Antisemittisme og antisionisme

Antisemittisme - jødehat og antisionisme - Israelhat

I presentasjonen under får du bakgrunnsinformasjon om antisemittisme. Både klassisk jødehat, men også i form av antisionisme, dvs motstand og hat mot den lille og eneste jødiske staten i verden - Israel (gjenopprettet i 1948). Særlig fra ideologien og religionen islam. Historien lærer at også andre ideologier og religioner har vært og er fylt av jødehat, bl a nasismen og kommunismen, samt innen kristendommen.

antisemittism

Hentet fra:  Conceptwizard

.Eksempler og dokumentasjon fra Norge på antisemittisme og Israelhat:

Norske politikere og partier kritiserer og boikotter den jødiske demokratiske staten Israel, som kjemper for sin eksistens og forsvarer seg mot terrorisme fra islamske terrororganisasjoner som Hamas, Fatah, Hizbollah og stater som Iran, Syria osv.

Fakta, bakgrunn, sammenheng, vurdering, ettertanke:

Januar 2012:

ANTISEMITTISKE HOLDNINGER I NORGE OG BLANT KRISTNE: 1814 – DD.

ET FUGLEPERSPEKTIV

 Det passer seg å begynne denne forelesningen med et bibelsitat. Det henter jeg fra det 40. kapittel hos Jesaja: Trøst, trøst mitt folk, står det. Og videre: Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt. 

Dessverre kan vi ikke si at denne oppfordringen ligger det norske folk tungt på hjertet. I de siste par ti-år har de antisemittiske strømninger i vårt folk bare blitt tydeligere og tydeligere. At vi skulle trøste Israel og tale vennlig til Jerusalem, ligger nok fjernt fra folk flest.

Les hele artikkelen om antisemittisme i Norge (jødehat, herunder hat, motvilje osv (antisionisme) mot den jødiske staten Israel, av Per Haakonsen her.    En aktuell, bibelsk bønn

.Juli 2011:

AUF_Norway_youth_labour_party_boikott_Israel_utoya_terror_Jonas_Stoere.bmp

Over: Fra Utøya, AUFs (Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) sommerleir torsdag 21. juli 2011.

Se bilde og kommentar fra News that matters.

Norges utenriksminister Jonas Gard Støre besøkte leiren. AUF har i lang tid fordømt Israel og støttet terroristorganisasjonene Hamas og Fatah/PLO. Hamas har rost Norge, og den rød-grønne norske regjeringen for å være mest vennligsinnet av de vestlige landene.

Dette var dagen før den onde, fryktelige, tragiske terroraksjonen forårsaket av en norsk høyre-ekstremist, som drepte og såret mange unge AUF-medlemmer. Sjokk og sorg er naturlige reaksjoner, likeens ønske om å beholde demokrati og åpenhet, samt trygghet og sikkerhet i Norge. Dette er noe Israel har erfart lenge - og kjemper for - og har kunnskap og erfaring med.

Israel kondolerte Norge etter denne terrorhendelsen. Statsminister Benjamin Netanyahu sendte en kondolansehilsen til Norge lørdag kveld. Jf også brev fra Israels president Shimon Peres.
- Israel kan identifisere seg med "den dype smerte og sorg" det norske folk opplever nå, skriver Netanyahu.
Israel tilbød også Norge hjelp til søk og identifisering av omkomne og skadede. Norge avslo.

Medkjensle, omtanke, trøst og omsorg går til de rammede og pårørende av terroren.

Først og fremst ber vi for de skadde og pårørende at de må vende om til Bibelens Gud, himmelens og jordens skaper, Israels Gud og be om tilgivelse for sin synd og ta imot frelsen i Jesus Kristus. Han som er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. (Joh 14,6). Så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3,16) .

Se Lys og salt i endetida - blogg av tidligare ateist og AUF-er Ivar Fjeld, nå et frelst menneske, et vitne om Herren Jesus Messias, bibelleser og Israelvenn.

Måtte dette videre også blant annet resultere i at flere mennesker kan forstå Israel og jødene sin lidelse og kamp mot ondsinnet islamistisk terror som mange ganger og i mange år har rammet Israelerne.

AUF og Utøya har lenge stått for antisemittisme i form av Israelmotstand og vært et sted der ungdommer er blitt indoktrinert med løgner og fordreining av fakta i Midt-østenkonflikten. På Utøya har AUF dyrket hat mot Israel, og flere ganger fått besøk av representanter for terror-organisasjonen PLO/Fatah. Også på AUFs sommerleir på Utøya i 2007. Da holdt statsminister Jens Stoltenberg sin tale. Det punktet som gjaldt utenrikspolitikk omhandlet kun Midt-østen, og støtte til palestinaaraberne, mot Israel (fordi Israel har fengslet mange palestinaarabiuske terrorister og personer som har planlagt og deltatt i terroraksjoner i Israel): Man velger å kritisere den eneste demokratiske staten i området, den jødiske rettsstaden Israel. Men tier om alle islamske diktaturene, Nord-Korea osv. Dette er uthenging av den jødiske staten, dette er antisemittisme/jødehat.

Utdrag:

"Vi fører en aktiv utenrikspolitikk og øker Norges internasjonale engasjement.

På denne sommerleiren har dere løftet Midtøstenkonflikten som en av de viktigste sakene. Her har regjeringsskifte gitt Norge en tydeligere stemme og ny handlekraft.

Jonas var her i går og fortalte hva regjeringen og Norge gjør. Jeg vil også understreke viktigheten av det arbeidet AUF gjør. Dere har kontakt med både palestinske Fatah youth og israelske Labour Youth. Det er viktig. Slutter vi å snakke sammen finner vi aldri en løsning.

Akkurat nå er dere spesielt opptatt av de palestinske politiske fangene – og har en egen kampanje på Utøya for å få løslatt palestinske fanger. Det er et viktig engasjement. Spesielt er dere opptatt av Hussam Shaheen – internasjonal sekretær i Fatah Youth – og som har vært her på Utøya flere ganger og som har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet. Vi følger hans situasjon spesielt nøye. "

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/2007-4/statsministeren-tale-pa-utoya-2007.html?id=476618

RIKTIG FAKTA OM Midt-østenkonflikten og terrorisme: HER

OM FATAH: Bl a her: Dobbeltspill

*

Hvorfor tillott Gud at dette skjedde? Hvor var Gud?

Myndighetene og styresmaktene har glemt, vendt seg bort, foraktet og forkastet Herren Gud.

AUF og Arbeiderpartiet har selv forlatt Bibelens Gud og Herren Jesus Kristus, fornektet og motarbeidet Bibelens Ord. De groveste eksemplene på dette er krenkelsen av menneskeverdet med fosterdrapsloven, den falske og perverterte ekteskapsloven (som fratar barn retten til både en far og mor, og tillater sodomi/homofile parforhold.). I tillegg altså Israelmotstand og støtte til terrorist-organisasjonene Hamas og PLO/Hamas. Religion, både en frafallen stats-/folkekirke-kristendom, islam osv, kan AP og AUF (og SV mfl ) kanskje tåle, men Sannheten, Jesus Messias og Bibelen, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Israels Gud, som er den eneste, sanne Gud. Himmelen og Jordens Skaper. Måtte de - og de mange ufrelste i Norge - erkjenne sannheten, våkne opp og vende om!

Fra fedrelandssalmen

"Får Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja"

(Elias Blix, 1890)

***

Januar 2009: Demonstrasjonstog i Oslo med hat, fordømmelse og boikottslagorg mot den jødiske, demokratiske staten Israel, som forsvarer seg mot terror og rakettangrep fra den antidemokratiske, undertrykkende islamistiske terrororganisasjonen Hamas i Gaza.

8 januar 2009 anti Israel demonstrasjon SV Kristin Halvorsen Norwegian minister of education former minister of Finance

Bildet over: Daværende Finansminister Kristin Halvorsen (SV) i den norske rød-grønne regjeringen deltar i demonstrajonstog mot Israels forsvarskrig i Gaza mot terrorisme. 8000-9000 raketter fra islamske palestinaarabere i Gaza, under ledelse av terror-organisasjonen Hamas, hadde da i flere år rammet særlig sør-vest Israel og spredt frykt, skader og drap blandt Israelerne, sivile jøder i sitt eget land.

Kristin Halvorsen er nå (fra 2010) kunnskapsminister i Norge. Hun har altså deltatt og støttet i marsj mot Israel med parolen at USA og Israel er ondskapens største akser. Den parolen og påstanden er usann, løgnaktig, ondsinnet, antisionistisk og antisemittisk - den er utttrykk for jødehat i vår tid, kamuflert som Israelhat og Israelløgner.

.VIKTIG ARTIKKEL av krigshistoriker og forfatter Ragnar Ulstein:

TO TUSEN ÅRS BETENNELSE

Det nåverande FN, dominert av muslimske land har sendt fleire resolusjonar mot Israel enn mot noko anna land på jorda.

Kva kallar ein dette? Antisemittisme.  LES HELE ARTIKKELEN på Document.no

.

Den norske regjeringen og norske universiteter er ensidige og urederlige. Mest Israel-fiendtlig av de vestlige land. Hør Harvard-professor Alan Dershowitz HER  (miff.no)

Norsk media, regjering, kulturelite, universiteter / akademia og deres "eksperter" som stadig får kommentere og forklare i media - sine anti-Israelske, ubalanserte og usanne synspunkter og uriktige framstilling av virkeligheten og bakgrunn. Dette er i stor grad uttrykk for antisemittisme - og som i sterk grad bidrar til dette.

Alan Dershowitsz: Internasjonal folkerett - Israel og Norge Oslo symposium, mars 2011,

">.

Israelwhat - Norway, Israel and the jews  en meget god, aktuell side som dokumenterer og avslører Israel-hat, medieløgner og antisemittisme i Norge. HER

LES HER  (Fra Dagenmagazinet.no)  og HER (fra  Document.no )

Antisionisme/Israelhat, erstatningsteologi, antisemittisme/jødehat og bibelfornektelse blandt palestina-arabiske "kristne":

Les grundig, klar og rystene dokumentasjon utarbeidet av Dr Gershon Nerel ved Det Hebraiske Universitetet i Jerusalem. Nerel er messiansk (Jesus-troende) jøde.

Antisionisme i den elektroniske kirke.


Den nye antisemittismen - antisionismen, motstanden og hatet mot den jødiske staten, Israel

">.


31. mai 2010: "Freds"aktivister på "freds"båtene / konvoien fra Tyrkia som skulle til Gaza med "forsyninger" deltok sammen med muslimer med hat-rop og drapstrusler mot jødene og Israel:

"Intifada! Intifada! Khaybar, Khaybar o'jews! Muhammeds hær kommer tilbake!"

">.

Les forklaring og detaljer HER også  Her Mer her!


VARSKO! (Noe som lenge har vært et faktum)

Innslag (endelig) fra NRK Dagsrevyen lørd 13. mars 2010: Muslimsk jødehat både i Sverige og Norge. Norske jøder lever i frykt pga hat og trakkasering fra muslimer i Norge. HER

Mer fakta og dokumentasjon: Se mer nede på siden her - og her.


Pressemeldinger fra den Norske regjeringen fordømmer Israel:

18. jaunar 2010. Ny pressemelding fra den norske regjeringen ved utenriksminister Jonas Gard Støre MOT Israel:

Den norske regjeringen blander seg inn, og kommer enda engang med kritikk og beskyldninger mot Israel angående Israels hovedstad, Jerusalem. HER

28. desember 2009: Norway deplores Israel - Norge fordømmer ("tar avstand fra") Israels planer om utbygging i øst-Jerusalem. Fra utenriksdepartementets nettsted.

.Kommentar: Den hyppige Norske kritikken av Israel og byggeplaner i Jerusalem, må karakteriseres som "disproportional". Finnes det ikke alvorligere saker for norsk UD å blande seg inn i - og kritisere?

Dessuten: Temmelig frekt - og uriktig - å bruke "Norge" i denne sammehengen. Dette er ikke kritikk fra hele "Norge", men fra en svært Israel-kritisk (nærmest Israel-fobisk), og lite sannferdig, ubalansert og bedrevitende norsk rød-grønn regjering.

Mens Israel sender katastrofehjelp til Haiti, reiser den norske utenriksministeren til Midt-østen, blant annet for å kritisere Israel, og samtidig si noen høflighetsfraser og litt positivt - som forhåpentligvis betyr mer enn hyggelige, tomme norske ord - til Israelerne. Referat fra pressekonferanse i Israel her. 


Januar 2010: Nye anti-israelske boikott-synspunkter blant akademikere ved norske universitet:

Jødiske professorer/akademikere og Israelske universitet ikke ønsket av mange ansatte ved Norske universitet.Bare noen måneder etter Boikott-Israel forslag fra Universitetet i Trondheim: Rektor ved Universitetet i Bergen utelukker ikke Israel-boikott ved UiB. Kommentar her (Miff.no)

Se hva israelske aviser skriver om dette. Ynet, Haaretz..


Økende norsk fiendtlighet av Isi Leibler
January 17, 2010 
http://wordfromjerusalem.com/?p=2033
[] 
[] 
Den norske utenriksministeren, Johan Gahr Støre, som besøker Israel i dag, representerer en regjering som altfor ofte griper muligheten til skittkasting på den jødiske staten. Den er kjent som en av de verste verbale angripere av Israel i Europa.
 
Jødene har blandete følelser for Norge. De har gode minner om motstandbevegelsen mot nazistene som ble utvist av den norske kongen, Haakon VII, men er forpliktet til å balansere dette med kollaboratør Vidkun Quisling, hvis navn har blitt et universelt begrep for å beskrive forrædere.
 
Til denne dag, beholder Norge et lite misunnelsesverdig omdømme for å godkjenne grusomme, blodige idretter som jakt, og blir hånt som en av de siste landene som fortsatt driver med hvalfangst. Allikevel er dette det landet som forbød den jødiske rituelle slaktingen til og med før nazistene gjorde det i Tyskland.
 
Støre er i dag i fortroppen av de europeiske politiske ledere som tegner seg på til direkte samtaler med Hamas, og som gjentatte ganger fordømmer Israel for å ha handlet uforholdsmessig og brutalt i Gaza.
 
Det er unødvendig å si at doble standarder gjelder. Norge er medlem av NATO, men klarte ikke å protestere når det teppe-bombet Serbia og drepte mange uskyldige sivile i sine bestrebelser på å avsette presidenten Slobodan Milosevic. Til tross for involvering av sine egne tropper, protesterer Norge heller ikke over uskyldige sivile som blir drept når NATO ødelegger terrornettverk i Afghanistan og Pakistan.
 
Norge var en av de viktigste europeiske land som sterkt oppfordret til fortsettelsen av Durban II, selv etter at enhver tvil var fjernet om at dette ville bli en hat-fest. Når den iranske presidenten, Mahmoud Ahmadinejad, skulle tale i denne konferansen, forlot nesten alle EU-representantene hallen. Støre nektet å gjøre det, selv om han senere fordømt hans tale. Likeledes når Ahmadinejad skulle tale i FN, var den norske utenriksministeren en av de få europeerne som nektet å gå ut.
 
I fjorårets begynnelse utløste Trine Lilleng, en administrativ ansatt ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia, en internasjonal hendelse da hun brukte ambassadens email-system for å spre grusomme bilder av påståtte ofre i Gaza konflikten. Bildene var sidestilt med bilder av Holocaustofre. Det ble bittert fordømt av Yad Vashem at en norsk diplomat i et land som Saudi-Arabia skulle distribuere et slikt avskyelig dokument og utnytte Holocaust til skittkasting av Israel i menneskerettighetens navn.
 
Under et senere besøk i Israel i mars, i løpet av et intervju med Ma'ariv, - der han igjen anklaget den jødiske staten for å opptre uforholdsmessig i Gaza og oppfordret til direkte samtaler med Hamas, - forsøkte Støre å avlede kritikken omkring hendelsen ved å si at at Lilleng ikke lenger tjenestegjorde i Riyadh. Men noen måneder senere, etter en forespørsel fra en israelsk journalist, svarte den norske ambassaden der at "Konsul" Lilleng fortsatt var stasjonert i Saudi-Arabia.
 
I fjor investerte den norske regjeringen 30 millioner dollar til store feiringer til ære for den avdøde Knut Hamsun, en forfatter som hadde dedikert sin Nobelpris til Joseph Goebbels og som i 1945 lovpriste Hitler. Utenriksminister Avigdor Lieberman anklaget Norge i denne forbindelse for likegyldighet til anti-semittisme.
 
Den siste konfrontasjonen fulgte utgivelsen av en sjofel bok skrevet av to norske leger, Mads Gilbert og Erik Fosse, som besøkte Gaza finansiert av den norske regjeringen gjennom NGO NORWAC. Gilbert er en radikal marxist med en lang historie i det å fremme ondskapsfullt hat mot Israel, og som til og med har rettferdiggjort 9/11-angrepet mot USA .
 
Med tittelen ”Gazas øyne”, er denne anti-israelske propagandaen nå utkommet i sin fjerde utgave. Den inneholder bilder av lemlestede palestinske barn og er laget for å portrettere israelerne som hjerteløse monstre. Det grunnleggende tema er at formålet med operasjon ’”Cast Lead” var kollektivt å straffe hele den palestinske befolkningen i Gaza. Straffen var en nådeløs nedslakting av kvinner og barn, gamle og unge, menn og kvinner, og et utslettende bombardement som skulle presse Gaza tiår tilbake i tid ... De drepte barna var ikke et resultat av nattemørket, gale koordinater på GPSene eller en og annen udisiplinert soldat. De drepte og skadde kvinnene skulle egentlig ikke bli spart ... Alle palestinere i Gaza var terrorister for de israelske soldatene, derfor var de også i deres øyne legitime mål for angrep, for skade og for drap. "
 
Med andre ord hadde israelerne lagt ut på en blodtørstig straffeekspedisjon for å massakrere og nådeløst drepe så mange menn, kvinner og barn i Gaza som mulig. Boken sammenligner nazistenes oppførsel i Warsawa med IDFs oppførsel i Gaza. Den skildrer fantasier om israelerne som samler kvinner og barn inne i bygninger og deretter brutalt sprenger de i lufta.
 
Denne foraktelige utgivelsen kan bli inkludert blant de verste moderne vestlige anti-Israel avhandlinger. Det som gjør den mer betydningsfull enn tredemøllen med pro-Hamas propaganda er i hvilken grad norske ministere roser både forfatterne og innholdet. Statsminister Jens Stoltenberg uttrykte takknemlighet til forfatterne for deres innsats og beskriver dem som "en stemme ut til verden."
 
Støre gikk videre med å godkjenne den nye blodige ærekrenkelsen på baksiden av boken som sier: "Når krigen raser, gjøres de sivile stumme”. Erik Fosse og Mads Gilbert var i Gaza som leger i januar 2009. I tillegg fortalte de hva de så. Det var ikke deres plikt, men det var deres ansvar. Når den militær makt forstummer alle stemmene, blir de få som fortsatt er tilstede ekstra sterke og viktig. "
 
Ikke overraskende, protesterte den israelske regjeringen. Viseutenriksminister Danny Ayalon fordømte boken som «opprørende og grensende til oppfordinger som er laget av fabrikasjon og løgner». Han beskrev Støre’s overstrømmende ros over boken som "problematiske". En norsk UD-talsmann svarte at Støre bare uttrykte takknemlighet for det humanitære arbeidet som ble utført av legene.
 
De siste ukene har utenriksminister Avigdor Lieberman hevdet at Israel skal slutte med ”å vende det andre kinnet til” når vi blir fornærmet fra andre lands representanter. Det ville være mest hensiktsmessig for ham å gjennomføre denne politikken når han møter sin norske utgave i dag i Jerusalem. Men forhåpentligvis vil han kommunisere vårt sinne på en mer sofistikert måte enn den utrolige barnslige og lite hensiktsmessig måten som vår legitime protest mot den tyrkiske ambassadøren ble formidlet i forrige uke.
 
I tillegg må vi skille mellom vårt raseri mot regjeringen i Norge og folket i Norge. Vi bør huske på at alle 26 av de norske parlamentariske "Venner av Israel" er forbundet med opposisjonen. I tillegg, til tross for gjentatte fornektelser fra regjeringen at antisemittismen i Norge har eskalerte, gjennomførte selv onskapsfulle, anti-isralske Aftenposten denne måneden en redaksjonell beklagelse av opptrappingen av antisemittismen som tvinger jøder til å emigrere. Dette skyldes det økte hatet til de antisemittiske muslimske innvandrerne og virkningen av fiendtlige anti-Israel miljø. Redaktørartikkelen konkluderte med at hatet representerte en tragedie, ikke bare for jødene, men også for det norske samfunnet som en helhet.
 
Vi kan bare håpe at med tiden vil Norge velge en regjering som vil være mer upartiske i forhold til Israel. Inntil da bør vi ikke ha noen illusjoner. Denne norske regjeringen er ikke nøytrale. Den er rabiat fiendtlig

This column was originally published in the Jerusalem Post 

Norway, Israel and the jews

Anti-semitism and the anti-Israel lobby in Norway

.Antisemittisme og antisionisme i Norge NTNU

Jødiske vitenskapsmenn, professorer, lærere og kulturarbeidere fra Israel er uønsket blant mange studenter og lærere ved Universitetet i Trondheim.

34 ansatte professorer, amanuensiser og lektorer ved NTNU med antisemittisk opprop som krever akademisk og kulturell boikott av Israel

Rektor er iflg DagenMagazinet 4.nov-09 uenig i boikott. Styret ved NTNU behandlet saken 12. november 2009. Styret vedtok enstemmig å avslå boikottforslaget. Også kunnskapsministeren på vegne av regjeringen var uenig i boikottforslaget fra NTNU-ansatteNavnet på professorer mv bak boikott-oppropet HER.   

Universitetet i Trondheim boikott av Israel_1.jpg

Norske venner av Israel og jødene - nå og før:

Den norske mangemillionæren og Israel-vennen Olav Thon stopper sin støtte til NTNU pga boikott-forslaget.

Støtt Israel!

 Henrik Wergeland  kjempet for å oppheve den skammelige "jødeparagrafen" i Norges Grunnlov av 1814. Les hans dikt: Julaftenen

.

LES EN GOD AVSLØRING OG KOMMENTAR TIL det Israelfiendtlige oppropet fra de NTNU-ansatte her: MIFF.no.  Noen lærere protesterer imidlertid mot boikotten. Og rektor ved Universitetet i Haifa skriver brev til Universitetet i Trondheim:

Haifa Univ Rector letter to_Universitetet i Trondheim.jpg

BOIKOTT AV ISRAEL? Skal man gjøre det skikkelig, blir det litt av en jobb - og et stort tilbakeskritt i hveragslivet for enkeltmennesker, virksomheter og land!So You Want to Boycott Israel ! 
.Gode tips!Kjøp Israelske varer!Kjøp Israelske varer!

.Anti-israelsk seminar ved NTNU i Trondheim

Antisionistiske akademikere, sammen med norske "midt-østen eksperter" dominerer seminar. Noen protesterer imidlertid - og påpeker skjevheten og ensrettingen. Les mer. 

.Antisemittism - antizionism i Nobel-kommiteen - Norwegian members of Nobel peace prize committee - noen er sosialistiske, anti-Israelske og pro-palestinske medlemmer:

The_Norwegian_Nobel_Peace_Prize_Committee_2009_View_on_Israel_Middle_East_conflict_terror_world_palestinians.jpg

Løgnaktige beskyldninger mot Israel fra Ågot Valle: "Israels warfare is aimed at the civil population in Gaza, not against Hamas" (28 Desember 2008). Beskylder altså Israel for å angripe/krige mot sivilbefolkningen, ikke mot Hamas. Dette er samme løgner som de røde kommunist/marxistiske propaganda"legene" Erik Fosse og Mads Gilbert kommer med i sin bok som Norges utenriksminister Jonas Gard Støre anbefaler på omslaget..

Irans regime arbeider stadig for sitt mål:

Irans raketter når Israel og Europa

Ingen hemmelighet hva som er Irans mål angående jødene og den jødiske staten Israel.

Ikke noe nytt at Guds fiender - satan og antikristne åndskrefter er imot Israel og jødene:

Arab muslim mufti of Jerusalem supports and meets Hitler 1941

Iran antizionism nuclearmissiles raketter Shia islam

Bibelen Salme 83 v4

Norge (Norske regjeringer, de fleste media, politikere, "eksperter", akademikere, kunstnere) er blandt de vestlige land som anerkjenner og har dialog, møter med diktatoriske israelfiendtlige stater og terrororganisasjoner og som oftest fordømmer Israel.

Norway dialouge and support Hamas Iran terrororganisations and regimes

Den muslimske arbiske muftien i Jerusalem møtte Hitler i 1941, samtalte og støttet kampen mot jødene. I dag ser vi at ledende norske politikere etc følger i samme spor - i kampen mot Israel.

Salme_83_v_5a.JPG

.Simon Wiesenthal-senteret med oppfordring til Det hvite hus angående møter i FNs sikkerhetsråd om Goldstone-rapporten

WIESENTHAL-SENTERET OPPFORDRER DET HVITE HUS INNTRENGENDE OM Å BEKJENTGJØRE, FORUT FOR ETHVERT MØTE I FNs SIKKERHETSRÅD OM GOLDSTONE-RAPPORTEN, AT MAN VIL NEDLEGGE VETO
 
Talsmenn ved senteret sier at ethvert tiltak man foretar seg ut fra den ”ensidige” rapporten ikke bare ville være et angrep på Israel, men et ”direkte anslag mot Amerika og enhver nasjon som energisk forsvarer sine innbyggere mot den internasjonale ikke-statlige terrorismens svøpe”
 
Ut fra sannsynligheten for at FNs Hovedforsamling overfor Sikkerhetsrådet vil anbefale tiltak på grunnlag av den kontroversielle Goldstone-rapporten, har Wiesenthal-senteret inntrengende oppfordret president Obama om å kunngjøre at USA vil nedlegge veto mot enhver resolusjon i Sikkerhetsrådet.
 
I et brev til presidenten har grunnlegger og dekanus for Senteret, rabbiner Marvin Hier og nestleder, rabbiner Abraham Cooper, betegnet rapporten om Israels månedlange aksjon i Gaza sist vinter som ”partisk og feilaktig,” og legger til at når rapporten retter seg mot Israel mens den overser Hamas sin bruk av levende skjold og lagring av våpen i boliger, sykehus og moskeer, ”belønner den ensidige rapporten terrorisme og straffer dens ofre og dem som søker å beskytte de uskyldige mot ikke-statlige terroristangrep.  Blant alle de resolusjoner som noen gang kunne legges frem for FNs Sikkerhetsråd, ville ingen fortjene et veto mer enn Goldstone-rapporten.”
 
I brevet som er skrevet på vegne av Senterets 400.000 registrerte medlemmer sa rabbinerne at; ”Der foreligger gode indikasjoner på at Hovedforsamlingen på instruks fra Libya, Sudan og andre vedvarende overgripere mot menneskerettighetene, vil anmode om at Goldstone-rapporten blir tatt opp i FNs Sikkerhetsråd med det formål å inkorporere [rapportens] anbefalinger, og til sist å utstyre disse farlige og usmakelige anbefalingene med folkerettslig legitimitet.”
 
”La det ikke bli misforstått, Herr president, at om ikke Goldstone-rapporten blir bestemt og permanent avvist av USA, EU og andre demokratier, vil den bli enhver terrorists Magna Carta,” fortsatte rabbinerne, og konkluderte med at; ”Den er ikke bare et angrep på Israel, men er et direkte anslag mot Amerika og enhver nasjon som energisk forsvarer sine innbyggere mot den internasjonale ikke-statlige terrorismens svøpe”

Senterets hovedrepresentant ved FN, Mark Weitzman, har vært i Hovedforsamlingen og observert den strømmen av arabiske og muslimske land som hamrer løs på Israel og oppfordrer til nye FN-aksjoner basert på anbefalingene i Goldstone-rapporten.
 
Senteret har også iverksatt en underskriftskampanje på Internett hvor man oppfordrer USAs FN-ambassadør Susan Rice om å nedlegge veto mot ethvert ytterligere tiltak på grunnlag av rapporten.  Oppfordringen som har fått 15.000 underskrifter, kan sees på Internettadressen www.wiesenthal.com.  Frem til nå har USA ikke deltatt i Hovedforsamlingens behandling av Goldstone-rapporten.

Simon Wiesenthal-senteret er en av de største internasjonale jødiske organisasjoner for vern av menneskerettigheter, med mer enn 400.000 medlemsfamilier i USA.  Senteret møter som observatør i internasjonale fora, inkludert FN, UNESCO, OSSE, OAS, Europarådet og Det latinamerikanske parlament (Parlatino).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Senterets PR-avdeling, tlf.: 310-553-9036, bli med Senteret på Facebook: www.facebook.com/simonwiesenthalcenter,  eller følg med på @simonwiesenthal for nyheter og oppdateringer som sendes direkte til din Twitter-side eller mobiltelefon.
 
Marcial Laviña
Assistant Director, Public Relations
Simon Wiesenthal Center.

FNs blodsanklage mot Israel Alan M. Dershowitz, FrontPageMagazine.com, torsdag 17. 9. 2009

Dershowitz er jusprofessor ved Harvard. Han er forfatter av mange bøker, inkludert den nylig utkomne The Case Against Israel’s Enemies.http://www.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=36325

Til norsk ved Per Antonsen.

.

Richard Goldstone – hovedforfatteren av et ensidig FN-angrep på Israels handlinger under Gazakrigen – er nå blitt fullt medlem av det internasjonale klagekoret mot Israel. Hans navn vil for alltid være knyttet med skam til slike forvrengere av historien og sannheten som Noam Chomsky, Norman Finkelstein og Jimmy Carter. Den såkalte rapporten som ble bestilt av det notoriske FNs Råd for menneskerettigheter, og utgitt i hans navn, er så fylt av løgner, forvrengninger og blodsanklager at den kunne ha vært kladdet av Hamas-ekstremister. Vent litt forresten, – det var den faktisk!

.

Et medlem av gruppen er en Hamas-lakei som før hun ble oppnevnt som ”objektiv” dommer, allerede hadde trukket konklusjonen – uten å foreta noen undersøkelse eller å høre noen bevis – at Israels militære handlinger ”beløper seg til aggresjon, ikke selvforsvar,” og at ”typen og omfanget av deres operasjoner i Gaza innebærer en aggresjonshandling og strider mot folkeretten.”

Så mye for objektiviteten. Mange eksperter på menneskerettigheter oppfordret henne til å erklære seg inhabil på grunn av hennes forutinntatthet, men hun var på oppdrag på vegne av en ”klient” – Hamas. Og hun gjorde en god jobb som advokat! Men som dommer anvendte hun en rettsoppfatning hentet fra Alice-In-Wonderland: Først dom og så sak for å støtte dommen..

Andre medlemmer ble ledsaget under deres undersøkelser i Gaza av virkelige Hamas-aktivister som viste dem bare det som de ønsket at de skulle se. Gruppen var ivrig etter å finne eller å produsere ”belegg” til støtte for det som Rådet for menneskerettigheter selv hadde ledet dem til å finne, nemlig at Israel begikk ”alvorlige brudd på menneskerettigheter i det okkuperte palestinske området, spesielt som følge av de nylige israelske militære angrepene mot den okkuperte Gaza-stripen.”

.

Også denne konklusjonen ble trukket før det ble gjort undersøkelse. Ikke til å undres at så mange prominente menneskerettseksperter, inkludert Mary Robinson, avslo å delta i denne parodien på menneskerettigheter, idet de erklærte at den var ”ledet, ikke av menneskerettigheter, men av politikk.”

Ikke til å undres at så mange nasjoner som har viet seg til menneskerettighetene – så som Sveits, Canada, Japan, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og Nederland – avslo å være med på den politisk motiverte heksejakten. De bør også nekte å godta de politisk motiverte og fullstendig forutinntatte konklusjonene i den ensidige rapporten.

.

Som jeg skrev før denne parodien på en granskning begynte: ”FNs Råd for menneskerettigheter er en skandale. [Det har] en lang historie med å utpeke Israel til fordømmelse og for å ignorere virkelige overgrep mot menneskerettighetene hos verdens verste forbrytere, hvorav flere dominerer Rådet for menneskerettigheter og dets forgjenger.

Som forskeren ved Hudson Institute, Anne Bayefsky, nylig skrev: ”Rådet har vedtatt flere resolusjoner og vedtak som fordømmer Israel enn alle de øvrige 191 medlemsstatene i FN til sammen. … Jo mer tid Rådet bruker på å demonisere Israel, desto mindre sannsynlig blir det at det noensinne vil komme i gang med å fordømme folkemord i Sudan, kvinnelig slaveri i Saudi Arabia eller tortur i Egypt.” Hele ideen om at dette FN-rådet foretar en ”uavhengig” eller objektiv granskning av Israel er grotesk. En grundig gjennomlesning av det offisielle sammendraget av rapporten til mediene – den ofte siterte pressemeldingen – avslører ensidigheten til medlemmene og bringer hele tiltaket i vanry.

Sammendraget kritiserer ikke på noe punkt Hamas. Det bagatelliserer de rakettene som med vilje ble

skutt av Hamas mot sivile israelske mål i Sderot og andre steder og byer, og legger skylden for dem på

”palestinske væpnede grupper” i sin alminnelighet. Det klandrer Israel mer enn Hamas for å bruke levende skjold.

.

Det siterer Hamas-lederen Fathi Hammads innrømmelse, da han skrøt:

”For det palestinske folk er døden blitt en industri, hvor kvinnene utmerker seg i likhet med alle

mennesker som lever på dette området. De eldre utmerker seg, og det gjør også de som tilhører

mujahideen og barna. Derfor har de dannet levende skjold av kvinner, barn, de gamle og mujahideen

for å utfordre den sionistiske bombemaskinen. Det er som om de sier til den sionistiske fienden:

Vi elsker døden akkurat som dere elsker livet.”

.

Men så konkluderes det med at ”man betrakter ikke [innrømmelsen] som å utgjøre bevis …” Man overser videofilmer, som utgjør sterke bevis, som klart viser palestinske terrorister som skyter raketter fra sivile områder, inkludert skoler. Dette inngikk i et mønster hvor man overså bevis som svekket dets forutbestemte konklusjoner, samtidig som man overdrev – noen ganger fabrikkerte – bevis til støtte for dem.

.

Det mest nedrige sparket og den verste bløffen man finner i denne løgnbelastede rapporten er at det israelske rettssystemet ikke er i stand til å gjennomføre granskninger og frembringe etterlevelse av folkeretten. Man hevder at det israelske rettssystem har ”vesentlige strukturelle skavanker som gjør systemet uforenlig med internasjonale standarder,” og at ”der er lite rom for etterprøvbarhet når det gjelder alvorlige brudd på internasjonal humanitær- og menneskerettslovgivning gjennom nasjonale institusjoner i Israel.”Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!