Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Bibel og sang Vurdering og veiledning Ukens sang Halleluja Lovsang Worship Kristen musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Kristen sang og musikk

Kristen sang og musikk                                                                          

.Se__Gud_er_min_frelse__Jeg.jpg

  "Syng evangeliet om Jesus..."

"Han er min sang og min glede..NB! ANBEFALES: LIVET BIBELSKOLE…"

Sang har hele tiden fulgt Guds folk under livets gang - på vei hjem til Himmelen.
Det har vært den nye sangen som blir født/skapt i hjertet til mennesker som var skyldige og fortapte syndere overfor Gud, men som Jesus fikk frelse! 
Ekte kristen sang har derfor sin kilde i - og hovedfokus på Guds frelsesverk. 
ANBEFALTE CD-er med Kristne sanger:
Kristne sanger CD barnesanger Jesus er veien til himmelen

      .180 degrees repentance WAKE UP CALL

En kristen ung voksen om kristen sang i bibelens lys - og hvordan verdsliggjøringen preger kristne misjonsorganisasjoner, forsamlinger, arrangementer osv (NLM, UL, ImF etc) Se nederst på denne siden!

Takk_at_du_tok_mine_byrder.jpg
Tekst: Trygve Bjerkrheim (1904-2001)  Dette er noe som få kristne er klar over. Når Guds folk skikker seg lik og lar seg påvirke av verdens ånd, når ugjenfødte mennesker kaller seg kristne artister og når verdens sang og musikk blir et eksempel og etterlignet av kristne - da har antikristens ånd fått innpass i kristne menigheter, musikken er blitt en fiendtlig femtekollonne, f eks såkalt Kristen musikk kristne artister og band: Larry Norman Jerusalem Petra Michael W Smith Amy Grant Jars of Clay Hillsong Delirious Impuls Ungfila Falling Up Joann Rosario Rudi Myntevik Oslo Gospel Choir DCTalk Switchfoot Julian Drive Day of fire,Starfieldog annen lignende "kristen" rock og støyende, verdsliggjort musikk. "hedningenes larm", sier Bibelen. (Salme 2) 
.
Kors og tornekrone Syndebæreren og kongenes Konge

Kristen sang og musikk har helt fra den første kristne tid vært en naturlig del av det kristne livet. Både i den enkelte kristnes liv, og særlig i det kristne fellesskapet. 
Kristen sang er uttrykk for det nye livet som en kristen har fått av Gud ved troen på Jesus Kristus.
Frelse er å ha sin tilflukt, redning og rettferdighet i Jesus, Guds Sønn. Bibelen beskriver Jesus som Klippen, frelsens klippe som brast for oss - ved sin stedfortredende soningsdød på Golgata kors - og som vi kan skjule oss i - finne vår ly for Guds vrede og dom over synd.
.
.
Du som er opptatt av kristen sang og musikk; er du frelst - er du født på ny? Har du erfart at du - overfor den Hellige Gud er en fortapt synder i deg selv?
.
Har Gud ved sin Hellige Ånd vist deg denne sannheten, og deretter sannheten om frelsen - evangeliet om Herren Jesus Kristus?
 Ta din tilflukt til Klippen, Jesus Kristus - vend deg om til han og få dine synder tilgitt - ufortjent og uforskyldt, av nåde!
La deg forlike med Ham - og si TAKK at du tok mine synder...!
.
Kun da kan du synge den nye sangen, den som Guds folk synger. Sangen med et innhold og en personlig erfaring som er fremmed for ufrelste mennesker. Den er forskjellig fra verden og fra verdens sang og musikk.

">. 

Sangen om Guds lam som bar vår synd og tok Guds straff på seg
.
Under menyene til venstre finner du eksempler på Bibelske, evangeliske salmer og sanger. Ta deg en sangstund - lytt, lær og syng! I tillegg finner du artikler med tankevekkende vurderinger og sunn veiledning vedrørende kristen sang og musikk. 
.
Måtte hjertet bli ledet til Herren Jesus Kristus, hva han er og har gjort for deg. Da blir du oppbygget, trøstet, glad og får hvile i Hans frelse, syndenes forlatelse, barnekår hos Gud og håpet om å komme hjem. Og mot og styrke til livet sammen med Jesus her. 

.


Det enda som bär, när allting annat vacklar.
Det är Guds nåd, och Guds barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
När sist jag står hos Gud i herlighet
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder (1. Joh. 4,10)
.
Kor:
Det enda jag vet, det er at nåden räcker
Att Kristi blod, min synd min sjel betecker.
Det enda jag har, at lita till en gång
Det er Guds nåd, Guds grensløsa nåd.

.

">.

Alle har syndet og står uten ære for Gud
og de blir rettferdiggjort uforskylt
av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom.3,23-24)

Det enda som står igjennom alla tider
Er Kristi kors, och blodets sekra grund.
Ty alt hva jag byggt, av hø och strå det faller
Det varar blott, en kort och flyktig stund.
.
Det enda jag har, inför den vita tronen
Det er en frelsad sjel. Halleluja!

Och detta er nog, ty all min synd blev sonad
När Jesus dog för mej på Golgata.
.
.
..
..
 
I begynnelsen   Trøst, trøst mitt folk...Israel - lilleviseren på Guds klokke - Forstå tegnene! Er du beredt/klar for Jesu snarlige-plutselige gjenkomst?.Bibelkristen Vegen gjennom Bibelen..Yeshua

...
..
Herren Jesus Kristus, Guds lam, vår stedfortreder og frelser
som tok straffen for våre synder og ved sin soningsdød kjøpte oss til Gud 
og som er vårt levende håp ved sin oppstandelse fra de døde!
Aktuelt: Håpet om opprykkelsen & Jesu gjenkomst - til frelse og dom: se Israel og endetiden

I Romerne 12 sier Paulus: ”Skikk dere ikke lik med denne verden”. Det kan like gjerne oversettes med: Skikk dere ikke lik med denne verdens tidsånd. Og hvordan er tidsånden? Den er opprørende, og det syns jeg også er en god beskrivelse av musikken som nå råder på kristne arrangementer.

Det burde være et varsku for oss som kristne at vi blir stadig mer lik verden, særlig når det gjelder sang og musikk. Bibellærer Øivind Andersen sa engang at som kristne er vi ikke kalt til å følge med tiden, men til å følge Jesus. Derfor kan ikke tidsånden forenes med arbeidet i Guds rike, uten at det kommer på kollisjonskurs med Guds ord. 1 Pet 2,9: ”Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys”.

Gud sier om seg selv at han er hellig, ja han kaller også oss som har tatt imot ham, for et hellig folk. (1Pet 1,16). I dag virker det som at det er om å gjøre å tøye grensene så langt som mulig, for samtidig å kalle seg en kristen. Det skal være mest mulig likt verden, konsertene og showet på UL skal være like profesjonelt og spektakulært som mulig. LIVET BIBELSKOLE. LES MER HER
Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!