Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Bibel- og Israelsmøter BBIF-info BBIF Info-folder - Taler Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > BBIF info, møter mv > BBIF-info

Betel Bibel- og Israelforening - BBIF-info

Hovedaktiviteten til BBIF er å arrangere månedlige Bibel- og Israaelsamlinger, og formidle sann informasjon og bibelundervisning på internettsiden bbif.no.

BBIF formål.

Mer informasjon kan du lese på BBIFs informasjonsfolder (pdf-fil).

Der vil du finne nyttig informasjon. Her finner grunnlag og formål for virksomheten, orgaisasjonsnr og navn på oss ansvarlige og e-postadresse til BBIF.

Vil du støtte Betel Bibel- og Israelsforening med din pengegave? Vårt bankkontonummer er 3361.13.49667.  

Din gave går til BBIFs møteutgifter og til drift av denne internett-siden. Overskytende beløp går til terror-ofre i Israel.  TAKK til deg som gir gave til dette!

Vi sender jevnlig støttebeløp over til Hands of Mercy i Israel. Takk for din støtte til dette arbeidet. Mer om Hands of Mercy her.Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!