Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Bibel- og Israelsmøter Møteplan Reportasjer BBIF-info Taler Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > BBIF info, møter mv > Bibel- og Israelsmøter


Bibel- og Israelmøte 

Veavågen bedehus, Betel 


Møtet 2. juni er AVLYST.

NB! Neste møte blir (med forbehold) Tirsdag 1. september 2020  


 Ikke avklart hvem som blir med

xx

. .boA

Kl 18.30: Tema kommer

Kl 19.30: Bibeltime.  tema kommer

Be for møtet, om at Gud vil velsigne samlingen for oss. 

Møter i 2020:

Tirsdag 2. juni 2020 kl 18.30 og 19.30

Tirsdag 2. september 2020 kl 18.30 og 19.30

Tirsdag 1. desember 2020 kl 18.30 og 19.30

.

Kollekt til Hands of Mercys omsorgsarbeid for terror-ofre i Israel.

.

 Unge og eldre - ALLE fra hele distriktet hjertelig velkommen til møtet.

.

Taler fra tidligere møter HER 

.

N.

.

.På møtene: Aktuelt fra Israel og kollekt

til hjelpe- og omsorgstjeneste for terror-ofre i Israel. 

...

Er du en som flere ganger har kommet på møtene, og som er med fortsatt?

Hjertelig takk!

.

Er du en som er ny/har aldri vært på møtene, er usikker,

og/eller ønsker sannferdig informasjon og Bibelundervisning om Israel og jødene? 

Velkommen! Samlingene er også for deg - flott med nye/flere som bryr seg - og ønsker Sannheten!

.

..-

Er du hatefull eller likegyldig kristen når det gjelder Israel og jødene,

og boikotter du Israel, jødene og samlinger til støtte for dem?

Da må du vende om ved å be Gud og jøden Jesus fra Nasaret, Messias, den levende Guds Sønn om

å tilgi og forvandle ditt harde, lunkne og trange hjerte og dine verdslige, mørke, onde og ubibelske tanker.

180 degrees repentance WAKE UP CALL!!.

Be om Herrens tilgivelse, frelse, lys i Ordet, åndelig våkenhet, varme og kjærlighet til jødene og Israel, i ord og praktisk gjerning - som bl a å komme på Bibel- og Israelmøtene - og støtte terror-ofre i Israel.

Barmhjertighet mot terror-ofre i Israel

Les, se og hør informasjon, fakta, bibelundervisning her på bbif.no!

.
Sted:  Vedavågen bedehus Vedavågen Bedehus, Karmøy ">.Vis kart

 
opptak fra tidligere møter
ALLE  J Bibel- og Israelsinteresserte i forsamlingen, fra bygda og fra hele distriktet ellers er hjertelig   velkommen på møtene!
BBIF vil
Når du deltar på samlingene
får du
A) sannferdig informasjon, aktuelt om Israel og det jødiske folk
B) mer kjennskap til Bibelen, Guds ord - og hva Skriften sier om Israel og jødene.
C) fellesskap med andre Bibel- og Israelsvenner. 
D) kunnskap til - i lys av Bibelen - å vurdere det som har skjedd, skjer og vil skje.
E) økt kjennskap og tillit til, og tro på Bibelen og Herren Jesus Kristus - slik at du ved dette kan bli frelst, styrket og oppbygget og få veiledning i ditt kristenliv. 
viser du
A) at du vil støtte Israel og det jødiske folk i vår tid
B) at du er imot jødehat/antisemmittisme og Israelhat/antisionisme
C) at du IKKE er likegyldig til det som skjer med Israel og jødene
D) at du er en Israelsvenn som ønsker å få sannferdig informasjon og kunnskap om Israel
E) at du ønsker å høre forkynnelse og undervisning fra Bibelen som bygger på Bibelens autoritet og Bibelens vitnesbyrd om seg selv som Guds hellige Ord, ufeilbarlig, fullkomment, levende og virkekraftig.
Norges Bibelkirke / Norges Bibelkyrkje er et landsdekkende kristenttrossamfunn med tydelig bibelsk syn og støtte til Israel og det jødiske folket. Velkommen som medlem til alle som deler grunnsynet! Les mer om dette her:
-

Quiz Bibelstudie-verktøy på nett!  Tidsvitner Holocaust Shoah Den gode del - det ene nødvendige - lytte til Guds ord og ta vare på-gjemme det i hjertet Ye'shi og Dror Yeshua Kom til Golgata! I Jesu Kristi sted: Omvend deg og kom til Herren Jesus Kristus, Guds Sønn og få syndenes forlatelse av nåde, ufortjent, for Jesu skyld - han som bar dine synder og tok straffen for deg i sin soningsdøde og oppstod for deg!


Land! Land! Land! Hør Herrens Ord! Jer 22,29Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!