Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Bibel- og Israelsmøter BBIF-info Taler 2005 - 2007 2008 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2014 - 2018 Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > BBIF info, møter mv > Taler > 2005 - 2007

Taler 2005-2007

2005

BBIF-001     Steinar Handeland     Jødene og Israel - Guds folk og Guds land    

BBIF-002a   Steinar Handeland     Israel - i går - idag - i framtida    del 1

BBIF-002b   Steinar Handeland     Israel - i går - idag - i framtida    del 2

BBIF-003a   Steinar Handeland     Hva skjer med Gaza, Judea og Samaria ?

BBIF-003b   Steinar Handeland     Et blikk på tidens tegn

BBIF-004     Per Sverre Bårdsen     Profetier om Israel - Esek.36

BBIF-005     Arnold Bjerkreim     Om bibelen og Israel , Yom Kippur og korset

BBIF-006a   Leif Johan Bårdsen     Fra Abraham til Kristus

BBIF-006b   Leif Johan Bårdsen     Lysestaken flyttes

2006

BBIF-007a   Odd Sverre Hove     Israelsnytt 2006 og mediekampen om Israel

BBIF-007b   Odd Sverre Hove     Hovedtrekk fra Romerbrevet 9-11

BBIF-008a   Trygve Vassvik     Jødenes stilling og gjerning

BBIF-008b   Trygve Vassvik     Josva og Kaleb - syner av løfteslandet   

BBIF-009a   Karstein Vea     En annerledes reise i Israel

BBIF-009b   Håkon Olsen     Jøder , hedninger og Guds menighet  

BBIF-010a   Jon Olav Østhus     Messianske jøder

BBIF-010b   Jon Olav Østhus     Israels plass i endetiden 

BBIF-011a   Kurt Urhaug     Jerusalem i historien og i verdensnyhetene

BBIF-011b   Kurt Urhaug     Jerusalem - fredens by , tummelskål og løftestein

BBIF-012a   Anne Marie Gravdal     Aktuelt fra Israel

BBIF-012b   Anne Marie Gravdal     Profetier om jødenes adspredelse og hjemkomst

BBIF-013a   Steinar Handeland     Gud søker og møter den enkelte

BBIF-013b   Steinar Handeland     Hva er rettferdiggjørelse ?

BBIF-014a   Steinar Handeland     Guds plan og djevelens listige angep

BBIF-014b   Steinar Handeland     Israel , antisemittisme og tidens tegn i bibelens lys

BBIF-015     Steinar Handeland     Jesus som Hyrden

BBIF-016a   Einar Krogedal     Jerusalems murer

BBIF-016b   Einar Krogedal     Fra Nehemjas bok - be , bygge og vokte

BBIF-017a   Karl Johan Halleråker     Aktuelt om Israel og Midt-østen

BBIF-017b   Karl Johan Halleråker     Israel i profetiens lys

2007

BBIF-018a   Odd Sverre Hove     Aktuelt om Israel og Midt-østen

BBIF-018b   Odd Sverre Hove     De helliges medborgere og Guds husfolk  Ef.2.19

BBIF-019a   Gro Wenske     Israel nå

BBIF-019b   Gro Wenske     Israel i profetisk lys

BBIF-020     Egil Svela     Ordet om korset

BBIF-021a   Per Sverre Bårdsen     Jødisk påskefeiring

BBIF-021b   Per Sverre Bårdsen     Vårt påskelam

BBIF-022     Arvid Bentsen     Israel - et tegn i tiden

BBIF-023     Jan Veiby     Frelsen kommer fra jødene

BBIF-024a   Jan Veiby     Herrens utvalgte tjener

BBIF-024b   Jan Veiby     Herrens lønnede tjener

BBIF-024c   Jan Veiby     Herrens utdannede tjener

BBIF-024d   Jan Veiby     Herrens lidende tjener

BBIF-025a   Alf Øverland     Yom Kippur - krigen 1973

BBIF-025b   Alf Øverland     Yom Kippur - forsoningsdagen     

BBIF-027a   Jon Olav Østhus     Sionismens historie

BBIF-027b   Jon Olav Østhus     Løfteslandet
 

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!