Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Bibel- og Israelsmøter BBIF-info Taler 2005 - 2007 2008 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2014 - 2018 Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > BBIF info, møter mv > Taler > 2008 - 2010

Taler 2008 - 2010

2008

BBIF-028     Per Håkonsen     Israels framtid i bibelens lys

BBIF-029a   Jan Bygstad     Trosbevegelsen og bibelsk tro

BBIF-029b   Jan Bygstad     Kirkevekst og bibelsk vekkelse

BBIF-030a   Odd Sverre Hove     Israel nå

BBIF-030b   Odd Sverre Hove     1.Mosebok 12.1-3

BBIF-031     Toralf Steinsland     Erstatningsteologi eller bibelen

BBIF-032a   Kurt Urhaug     Israels gjenopprettelse  14. mai 1948

BBIF-032b   Kurt Urhaug     Hva betyr fikentreet og oljetreet i Bibelen?

BBIF-033     Arnold Bjerkreim     Josef i GT som forbilde på Jesus Messias 

BBIF-034a   Curt Westman     Hungersnød i brødhuset 

BBIF-034b   Curt Westman     En mektig mann

BBIF-034c   Curt Westman     Hvor har du sanket?

BBIF-034d   Curt Westman     På en annen manns åker

BBIF-034e   Curt Westman     Søndag formiddagsmøte

BBIF-035a   Jon Olav Østhus     Jødenes hjemkomst (aliya) til Israel i vår tid 

BBIF-035b   Jon Olav Østhus     Hva sier Bibelens profetier om aliya?

2009

BBIF-036a   Odd Sverre Hove     Den aktuelle situasjon i Israel og Midt-østen          

BBIF-036b   Odd Sverre Hove     Profetien i Esekiel 37

BBIF-037a   Gro Wenske     Israel nå

BBIF-037b   Gro Wenske     Guds folk og Guds fiender

BBIF-038a   Kurt Urhaug     Purim festen og jødenes fiender før og nå

BBIF-038b   Kurt Urhaug     Lærdommer fra Esters bok

BBIF-039a   Per Weber     Guds trofasthet (Israels framtid i Bibelens lys)

BBIF-039b   Per Weber     Guds kall (2 Mos. kap 3 og 4)

BBIF-039c   Per Weber     Guds førelse (2 Mos. kap 5 til 15)

BBIF-039d   Per Weber     Guds offer (3 Mos. kap 14)

BBIF-039e   Per Weber     Guds trone (Joh.åp. kap 4 og 5)

BBIF-040     Eivind Flå     Fire hovedprofetier om Israel

2010

BBIF-041a   Odd Sverre Hove     Bakgrunn & Status Israel og Midt-østen

BBIF-041b   Odd Sverre Hove      Sakarias kapittel 12

BBIF-042     Rolf Sjøen      Antisemittisme

BBIF-043a   Jan Benjamin Rødner     Jødenes historie i Norge

BBIF-043b   Per Sverre Bårdsen     Apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15)

BBIF-043A   Steinar Handeland     Hvem tilhører "Vestbredden", FN, araberne eller Israel?

BBIF-043B   Steinar Handeland     Jesu gjenkomst, Israel og endetiden

BBIF-044     Ivar Fjell     Ateisten som møtte Gud i India og ble frelst

BBIF-045a   Arvid Bentsen     Globale endetidstegn   del 1

BBIF-045b   Arvid Bentsen     Globale endetidstegn   del 2

BBIF-046a   Steinar Handeland     Jesus Messias , Guds lam , israel og endetiden

BBIF-046b   Steinar Handeland     Lukas 21. Hedningenes tider , bortrykkelsen , antikrist

BBIF-046c   Steinar Handeland     Lot , Sodoma og Gomorra , Guds dom 

BBIF-046d   Steinar Handeland     Guds frelse - Jesus vår rettferdighet , vår yppersteprest

BBIF-047a   Gro Wenske     Israel i ondt rykte

BBIF-047b   Gro Wenske     Israel , politikk eller profeti 

BBIF-048a   Jan Sandvik       Sar El  opplevelser i tjeneste for det Israelske forsvaret

BBIF-048b   Per Sverre Bårdsen     Løvhyttefesten

BBIF-049     Ivar Fjell     Katolisismens og New Ages Vranglære

BBIF-050a   Jarle Sortland     Norske pinsevenners arbeid i Israel

BBIF-050b   Jarle Sortland     Profetier om Israel

  Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!