Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden ABC om det viktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Hebraisk abc Et møte Bildeglimt From the Psalms Shalom Israel Messiah Messias Del 1 Messias Del 2 Messias Del 3 
 
Forsiden > SHALOM > Messiah > Messias Del 3

Messias 

Yeshua HaMessiah Jesus Christ lives

 .Sal Hosea Jona Matteus Mark  Lukas Joh  Apg Rom 1Tim Heb Peter Åp  Kristus-maleri: Reidar Kolbræk

.וַאֲנִי יָדַעְתִּי גֹּאֲלִי חָי וְאַחֲרֹון עַל־עָפָר יָקוּם׃

39. AIR (Soprano)
I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth; and though worms destroy this body yet, in my flesh shall I see God. For now is Christ risen from the dead, the first-fruits of them that sleep.
">.


40. CHORUS
Since by man came death,
By man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die,
Even so in Christ shall all be made alive

41. RECITATIVE. (Accompanied - Bass)
Behold, I tell you a mystery; We shall not all sleep; but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.

42. AIR. (Bass)
The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

">.

43. RECITATIVE (Alto)
Then shall be brought to pass the saying that is written; Beats is swallowed up in victory!

44. DUET (Alto and Tenor)
O death, where is thy sting? O grave! where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

45. CHORUS
But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

46. AIR (Soprano)
If God be for us, who can be against us? who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is at the right hand of God, who makes intercession for us.

47. CHORUS
Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory and blessing. Blessing and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever.
__ Amen. 

39. Job 19,25-26:

25 Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. 26 Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, .

.

.

40.  1. Kor. 15,20-22:

21 For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; 22 for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus.

.

.

41. 1. Kor. 15,51-52:

51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun

42. 1. Kor. 15, 52-53:

For basunen skal lyde og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet

43. 1. Kor. 15,54b:

da oppfylles det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier

44.  1. Kor. 15,55-56:

Død hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven

45. 1. Kor. 15,57:

57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

46. Rom 8,31-34.

31 Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss.

47. Åp. 5,12-13

12 og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! 13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet.


Baruch Haba BeShem Adonai Yeshua HaMessiach Ben Elohim Melech Yisrael Hosannah Ben David I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden Israel Guds klokke - et tegn i tiden - endetiden  Tidsvitner Holocaust Shoah Den gode del - det ene nødvendige - lytte til Guds ord og ta vare på-gjemme det i hjertet  Yeshua Kom til Golgata! I Jesu Kristi sted: Omvend deg og kom til Herren Jesus Kristus, Guds Sønn og få syndenes forlatelse av nåde, ufortjent, for Jesu skyld - han som bar dine synder og tok straffen for deg i sin soningsdøde og oppstod for deg!


ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃

1 Tim 3,16Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!