Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden ABC om det viktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Guds timeplan Jesus og du Bibel og bønn Hva med Israel? Hvordan blir jeg frelst? Skapelsen creation Menneskeverd Livet eller abort Bibelbladet Hands of Mercy SHALOM 
 
Forsiden > Ungdom > Skapelsen creation > Livet eller abort

Livet eller abort/fosterdrap

Dette er helt grunnleggende, fundamentalt:

Det er èn Gud; Bibelens Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Israels Gud - og alles Gud.

Gud er skaperen av alt liv.

Gud skapte mennesket, i sitt bilde, og gav mennesket liv med sin livspust, til en levende sjel.

Gud opprettholder livet. Han er livets Herre. Jesus Messias, den Levende Guds Sønn, er Livet.

Gud har gitt menneskene sine livslover, de gode, hellige 10 bud - som gjelder alle mennesker.

Ett av budene verner selve menneskelivet:

Du skal ikke slå i hel.

180 degrees repentance WAKE UP CALL Det gjelder LIVET!

Det gjelder menneskelivet. Livet er hellig og ukrenkelig.

Alle har rett til liv. Menneskeverdet er stort. Alle har lik verdi.

Vi skal verne om livet, hjelpe, rettlede, vise kjærlighet etc.

Etter syndefallet er mye ondt kommet inn i tilværelsen. Missunnelse, drap, løgn, hor, tyveri osv, osv.

Den hellige Gud blir krenket, og mennesker krenker og gjør ondt og urett mot hverandre.

I mange tilfeller blir menneskeliv truet, og risikerer å dø - ja, mange dør fordi andre mennesker dreper dem.

I tilfeller der liv truer liv, der et eller flere mennesker blir drept av andre, er det riktig å forsvare seg, og selv - i ytterste konsekvens, drepe de som truer en selv. (selvforsvar).

Abort er en kamuflering av sannheten. Abort er å drepe et ufødt menneske, et foster. Abort er fosterdrap.

Et foster er ikke kvinnens - eller morens kropp. Det er et eget menneske, som befinner seg inne i morens kropp, i det som heter livmoren - det som skulle være den beste, og tryggeste plassen for et menneske.

Et nytt menneske - skapt av Gud - sett av Gud, et livets under! 

Se her! 

Fosteret i mors liv er forsvarsløst.

Fosteret, det ufødte mennesket truer ingen andres liv. (Ett unntak kan være der morens liv står i fare fysisk - og vil dø i svangerskapet eller under fødselen).

I Norge er det tillatt å drepe mennesker som ikke er født. På norske sykehus drepes ca 13 000-15 000 mennesker hvert år. Fosterdrap. Ufødte mennesker drepes, blir tatt livet av, kuttet i biter og sugd, skrapt ut, kastet og brent som søppel, sykehusavfall.

Hvilken grusom ondskap. For en synd, forbrytelse mot og krenkelse av Gud, Hans hellige bud og gode vilje.

La oss be:

omvendelse syndsbekjennelse syndenes forlatelse av nåde ved korset hos Jesus Kristus

.

Hellige Gud, himmelens og jordens skaper,

Den Allmektige, ene, sanne Gud, Bibelens Gud:

Du er allvitende og du ser og kjenner til

hver av de 14 - 15 000 menneskene

som blir drept i mors liv hvert år i Norge.

Du ser også hver av de menneskene

som medvirker til alle disse drapene,

og de som opprettholder, godter og administrerer disse ulovene og dømmer urett etter dem.

Vi ber særlig for de ansvarlige og skyldige direktører, leger og sykepleiere på norske sykehus,

politikere i Storting og Regjering, dommere, myndigheter og de ufødte barnas far og mor. 

Kall på alle disse som dreper barna i mors liv,

at de vender om til deg i anger og syndsbekjennelse,

tilgi og frels dem av din nåde for Herren Jesu skyld,

 la dem tjene og leve for livet, for de svakestes rett til liv.

Omvend oss til deg, til Bibelen, ditt Ord og dine bud, Herre!

Vi har syndet mot deg, Herre, Hellige Gud

i vårt hjertes ondskap, i tanker ord og gjerninger,

i vår onde lyst, likegyldighet og forsømmelser.

Tilgi oss og frels oss i din nåde, for Jesu skyld!

.

Takk for at du elsker og er glad i hvert menneske,

som du har skapt unikt og enestående i ditt bilde,

og som har en uendelig stor verdi for deg,

som har fått lagt evigheten ned i hjertet av deg,

og som du vil frelse, mens det ennå er nådetid,

før du krever hvert ufrelst menneske til regnskap og dom.

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, frels meg!

For ditt hellige navns skyld! Amen.

.


Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salme 32,1  Guds frelse.Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!